Министерството на финансите отмени аукцион на ДЦК

Министерството на финансите взе решение да отмени планирания за 25 февруари аукцион за продажба на 3-годишни ДЦК, деноминирани в лева, емитирани на 30 януари 2013 г. с падеж 30 януари 2016 г.

Решението кореспондира с необходимостта от временно ограничаване емисионната политика на местния дългов пазар.

Решението за отмяна отчита и факта, че фискалният резерв е стабилен и добре балансиран на годишна база и се очаква да превиши заложения към края на годината минимален размер, се казва в съобщението на Министерството на финансите.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?