Министерството на финансите пласира книжа за 50 млн. лв.

Министерството на финансите пласира книжа за 50 млн. лв.

Министерството на финансите е пласирало успешно 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 50 млн. лв. Постигнатата среднопретеглена доходност е 1.28 процента, съобщи ведомството на министър Горанов.

Днешният аукцион е от преотваряне на емисията 5-годишни ДЦК, емитирана на 4 февруари 2015 г., с падеж 4 февруари 2020 година. Прессъобщение на финансовото министерство от 4 февруари за продажбата на ДЦК-та няма.

Общият размер на подадените поръчки на 18 май е достигнал 115.25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.31.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 120 базисни пункта.

От страна на участниците е отчетен висок интерес към днешния аукциона. Най-голямо количество ДЦК са придобили банките – 80.40%, следвани от пенсионните фондове със 7.60%, гаранционни и договорни фондове със 7% и застрахователните компании с 5%.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?