Министерството на финансите пласира книжа за 60 млн. лв.

Министерството на финансите пласира книжа за 60 млн. лв.

Министерството на финансите пласира успешно държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 60 млн. лв., съобщиха от ведомството.

Става дума за нова емисия 4-годишни ДЦК, деноминирани в левове, с падеж 22 февруари 2021 г.

Среднопретеглената доходност е 0.18%, която според министерството е рекордно ниска.

Въпреки това са подадени поръчки за 213 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.55. Спредът спрямо германските федерални облигации в този сегмент е 80 базисни пункта.

Най-много книжа са купили банките – 39.32%, следвани от договорни и гаранционни фондове – 32.57%, пенсионните фондове – 21.09% и застрахователи – 7.02%.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?