Министерството на финансите продаде еврооблигации за 50 милиона евро

На проведеният днес аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 402 03 213 от 24.02.2003 г., която е в евро с падеж 24.05.2010 г. бяха пласирани книжа за 50 млн. евро при средна цена 100.99 и доходност от 5.57%.

Минималната одобрената цена е 100.60 при доходност от 5.64 %, а максималната одобрената цена е 103.15 при доходност 5.21 %.

Емисията е с общ номинал от 100 000 000 евро до 150 000 000 евро и остатъкът над 50 000 000 евро ще бъде предлаган в срок до 30.04.2004 г.

Емисията е с годишни купонни плащания с лихвен процент 5.75 %.

Получените поръчки са в размер на 198 450 000 при предложено количество от 25 000 000 до 50 000 000 евро.

Министерството на финансите има постигната договореност за подкрепа на търговията на вторичен пазар и поддържане на разлика между котировки купува и продава в границите от 1 евро-цент при минимален обем от 1 000 000 евро с Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Райфайзен банк - България, ИНГбанк и Ситибанк - клон София.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?