Министерството на икономиката иска промяна в метода на продажба на "Бояна филм"

Методът за приватизация на "Бояна филм" не гарантира следприватизационните ангажименти, предвидени в стратегията за раздържавяване на дружеството, според Министерството на икономиката.

В писмо на заместник-министъра на икономиката Димитър Ивановски до парламентарната Комисия по култура се казва, че в приватизацията на "Бояна филм" трябва да участват стратегически инвеститори, отговарящи на приетата стратегия за приватизация на дружеството, които следва да поемат предвидените в нея следприватизационни ангажименти.

Според Ивановски избраният от Агенцията за приватизация метод "публично предлагане" не гарантира това. Според председателя на комисията Стефан Данаилов въпросът за начина на приватизация остава открит въпреки аргументите на изпълнителния директор на АП Илия Василев споделени днес пред комисията.

Изборът на инвестиционен посредник ще отнеме няколко месеца и през това време може да се подготви меморандум с изисквания към потенциалния купувач, каза Илия Василев в отговор на предложението на Стефан Данаилов приватизацията на Киноцентъра да се отложи.

Предложението беше подкрепено и от министър Абрашев. Според Василев интересите на българското кинопроизводство ще бъдат защитени при приватизацията на "Бояна филм".

Предвижда се 95% от капитала на дружеството да бъдат предложени за раздържавяване на Българската фондова борса - София, като потенциалните инвеститори ще трябва да отговарят на предварително зададени от Агенция за приватизация критерии и да получат сертификат за участие.

Директорът на "Бояна филм" ЕАД Евгени Михайлов уточни, че забавянето на приватизацията на дружеството ще доведе до невъзможността то да функционира като регионален център за кинопроизводство.

Споделяне

Още от Бизнес