Министрите гласуваха националната референтна стратегическа рамка

С изключение на МОСВ, останалите Изпълнителни агенции по програма ФАР са акредитирани. През февруари 2007 г. МОСВ ще бъде подложено на допълнителен одит по изпълнение на програма ИСПА и се очаква едва след това да бъде акредитирана Изпълнителната агенция по програма ИСПА. Това каза министърът на финансите Пламен Орешарски, който представи в четвъртък приетата от правителството Националната стратегическа референтна рамка за усвояване на средствата от Еврофондовете до 2013-та година.

Според рамката България ще получи от ЕС  през следващите 7 години 6,9 млрд. евро. 1,6 млрд.евро са предназначени за оперативна програма "Транспорт" по Кохезионния фонд, 1,47 млрд.евро са за програма "Околна среда" също от Кохезионния фонд, 1,36 млрд. евро по програма "Регионално развитие", 1,03 млрд. евро по "Развитие на човешките ресурси", 988 млн. евро по "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", 153 млн. евро по "Административен капацитет" и 48 млн. евро по "Техническа помощ".

Националната референтна рамка ще бъде представена от българското правителство в Брюксел в началото на януари. Очаква се тя да бъде одобрена от Европейската комисия до май 2007 г., след което ще започне усвояването на средствата по седемте оперативни програми.

Споделяне
Още от България

Защо главният прокурор размахва пръст на политици?