Министрите ще публикуват в Държавен вестник параметрите на концесионните договори

До 20 от сключването на концесионен договор министърът, който го сключва, ще е длъжен да публикува в "Държавен вестник" информация за размера на концесионното възнаграждение, имуществените права и задължения на страните по договора, органите, които упражняват контрол за спазването на концесионните задължение, както и санкциите за неизпълнението им.

Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Закона за концесиите, внесени от Мирослав Севлиевски и група депутати от НДСВ, съобщи БТА.

Мотивите на народните представители са, че публичността и общодостъпността на тази информация ще създаде надеждни гаранции за защита на обществения интерес при използване на публичната държавна собственост, реални възможности за обществен контрол и ще повиши нивото на прозрачност и обективност при предоставянето на концесии.

Споделяне

Още от Бизнес