Минната индустрия у нас расте като добив, заплати и концесионни приходи

Теменужка Петкова на минния форум, сн. МЕ

Напредъкът в развитието на минната индустрия у нас, приносът ѝ в икономиката и бъдещето на отрасъла в европейски мащаб чрез нови технологии и иновации, бе обсъден по време на петото издание на Европейския минен форум, състояло се в петък, в София, в рамките на българското европредседателство.

Конференцията бе открита от енергийния министър Теменужка Петкова, която акцентира върху ключовата роля на минния отрасъл като база за развитието на всяка индустрия. Тя посочи, че добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението, отбелязва устойчив ръст през последното десетилетие.

С произведена продукция за 2.7 млрд лева за 2016 година, индустрията устойчиво участва в брутния вътрешен продукт с близо 5 %, отчете форумът. Производителността на труда е близо 2.5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор, а средната годишна работна заплата е една от най-високите в България.

Министърът отчете и ръст от приходите от концесии – от около 70 млн. лв. преди няколко години до близо 100 млн. лв. през 2017 г. По думите ѝ, това доказва, че секторът се развива стабилно и устойчиво.

Петкова отбеляза, че това се дължи на актуализацията на минната стратегия, която дава визия за развитието на отрасъла до 2030 г. Принос има и инкриминирането на незаконния добив на подземни богатства по предложение на енергийното министерство.

Тя отново посочи като кауза на ведомството получаването на отсрочка от ЕК за работа на въглищните ни централи въпреки новите по-строги еконорми за замърсяване на въздуха от тези инсталации.

Фокус на конференцията е интелигентната минна индустрия и добрите практики в минното дело и геологията, отбеляза в речта си пред форума проф. Цоло Вутов, председател на Научно-техническия съюз по минно дело.

България продължава да бъде сред водещите страни в европейската минерално-суровинна индустрия, в това число и в рудодобива, бе отбелязано на форума.

"Приложението на високи технологии, обвързаността на индустрията с образованието, дейностите, които осигуряват реално функциониране на кръговата икономика, сътрудничеството между различни отрасли са сред стъпките в плана ни за действие“ посочи Родриго Чанес, специалист Политики към Европейката комисия.

Още от Бизнес