Миноритарен акционер ще направи пощите по-гъвкави

Продажбата на миноритарен дял от държавните "Български пощи" ще направи компанията по-гъвкава с привлечените нови капитали и ще даде знание за провеждането на необходимите реформи в дружеството. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за състоянието на пощенския сектор у нас, представено във вторник от Явор Алексиев.

 

Дружеството обаче остана в забранителния списък за приватизация, въпреки опита на ГЕРБ да го извади от там, а през последните три години пазарният му дял се свива все повече.

 

В изследването се отбелязва необходимостта от това да продължи разпродажбата на неоперативни активи на пощите, чиято поддръжка допълнително натоварва бюджета на компанията.

 

Влошаването на финансовите резултати на компанията има своите директни ефекти и върху облигационните задължения на компанията, пише в анализа. За да бъдат избегнати загуби поради неизпълнението на поети ангажименти, е нужно залагането на реалистични цели, отчитащи тенденцията към свиване на приходите от предоставянето на универсалната пощенска услуга, повишаващата се конкуренция и спадащия пазарен дял.

 

Оптимизирането на разходите трябва да се базира на намаление на броя на пощенските станции и/или промяна в предоставянето на услугите по други, по-ефективни начини – мобилни станции, например.

 

В анализа се отбелязва, че преструктурирането на държавната пощенска мрежа върви прекалено бавно. Съкращаването на служителите и договорената програма за доброволното им напускане от 2012 г. показват, че нуждата от оптимизация на персонала и преструктуриране на дружеството е осъзната. В текста на текущия колективен трудов договор обаче присъстват редица разпоредби, които затрудняват ръководството на оператора да намали броя или работното време на персонала.

Споделяне

Още от Бизнес