Мишел Барние:ЕС трябва да намери нов механизъм за взимане на решения

Комисарят Мишел Барние, който отговаря за регионалната политика на ЕК и за Дебата за Бъдещето на Европа ще бъде една от основните фигури, които ще определят подготовката на реформата на договорите на ЕС.

Според него атентатите срещу САЩ са дали нов тласък на политическия дебат за бъдещето на Европа. Едно от основните неща, върху които трябва да се концентрира дискусията е принципът на консенсусно взимане на решения. Той затруднява много оперативната способност на ЕС и трябва да се потърсят алтернативна начини за действие.

Една от основните цели на бъдещия Конвент и на неговия председател ще бъде изборът на най-амбициозния проект за развитието на Европа. Мандатът на Конвента трябва да отива отвъд определените основни приоритети от Декларацията от Ница (роля на националните парламенти, опростяване на договорите, хартата на основните права, определяне на правомощията на отделните институции). Според Мишел Барния Конвентът трябва да бъде използван като инструмент за осмисляне на амбициите на Европа.

Декларацията от Лакен трябва да даде ориентацията на страните членки на Конвента за политическата рамка, в която трябва да работят, така че Конвентът да даде отговор на основните въпроси - "Какво искаме да направим заедно; как можем да укрепим демократичната легитимност на нашите институции; трябва ли да въведем договор от конституционно естество, което да обедини държавите членки и гражданите на ЕС."

Мишел Барние е привърженик и на различната степен на интегрираност на отделните държави вътре в рамките на общността. В същото време Конвентът трябва да отговори на реалностите и да осмисли реално доколко Европейският проект може да устои на различията между отделните държави, които ща са засилят допълнително след разширяването на ЕС.

Още от Форум