Митничарите ще минават на психотестове

Митничарите ще минават на психотестове

Митничарите ще минават на задължителен психотест при назначаване в системата и при повишаване в длъжност, предвиждат промени в Закона за митниците, които Министерският съвет внесе в понеделник в Народното събрание.

Въвеждането на тестовете за психическа издръжливост за митническите служители са изискване на Дъблинската стратегия на ЕС. Тестовете ще проверяват дали служителите притежават основните ценности в митническата професия - силна етика, възможност за обслужване на клиентите, дали са готови да защитават на обществото и интересите на ЕС и други.

С промените в закона се предвижда още при служебна необходимост митничарите да могат да бъдат местени временно на друга длъжност или служба. Това може да става за срок до 6 месеца в рамките на една година. Ако се налага за по-дълго, съответните служители трябва да дадат писмено съгласие за това.

В проекта е предвидено още митническите служители да имат, освен контролни, и разследващи правомощия, каквито в момента нямат. Митничарите ще получат право да конвоират на територията на страната задържани от тях нарушители.

Правителството залага на тези промени като основна мярка за борба с корупцията в системата на митниците. В проекта е предвидено изграждането на автоматизирана връзка за обмен на данни между МВР и Агенция "Митници".

С нова разпоредба се въвежда по-тежка санкция при повторно нарушение на Закона за митниците. В случай на контрабанда ще се налага максималният размер за конкретното нарушение, но не по-малко от 1000 лв. Когато става дума за контрабанда на цигари санкцията ще е не по-малко от 2000 лв.

Въвежда се и начисляването на лихва за неплатени в срок митнически актове. Агенция "Митници" ще получи право да продава или унищожава сама заловената стока. В момента това се прави от НАП, но приходната агенция често се бави, което влошава качеството на стоката и цената ѝ пада.

Споделяне

Още по темата

Още от България