Митниците "проспали" 600 млн.долара за 5 години само от вноса от Германия

Над 600 млн.долара от стойността на немските стоки са укрити при вноса в България за последните 5 години. Разминаването, ощетило хазната, е засечено при съпоставяне на данните на българската и на германската статистика, съобщи в понеделник Емилия Данаилова от Националния статистически институт.

Несъответствие между нашите и немските статистически данни има и при българския внос в Германия, но там цифрата е между 100 и 150 млн. долара.

Данаилова съобщи, цитирана от БНР, че най-големи са разликите при облеклата, употребяваните коли и машините. "Според данните на немската статистика те внасят в България тъкани за 19 млн. долара, пък в България се оказва, че влизат за 4 млн. долара. Продължават проблемите с употребяваните коли и камиони", коментира тя.

Германия продължава да бъде основният вносител в България и вторият по големина пазар за български стоки, показват предварителните данни на НСИ за външнотърговският стокообмен на страната за миналата година.

В сравнение с 2003-та, стокообменът се увеличава с 20.5% до 38.4 млрд. лева. Статистиката обаче отчита ръст и на отрицателното търговско салдо с около 300 млн.лв. за последната година.

През 2004 г. са изнесени стоки за 15.6 млрд. лв., а са внесени за 22.7 млрд. Спрямо 2003-та, през миналата година българският износ се е увеличил с 19.9%, а вносът е нараснал с 20.9 процента.

Най-големият месечен износ е реализиран през юли - за 1538.6 млн. лв., а най-малко стоки сме изнесли през януари - за 979.3 млн. лв. Тенденцията от предходни години износът през третото и четвъртото тримесечие да е по-активен се запазва и през 2004 г, като последното тримесечие формира 27.4 % от годишния обем на износа.

Около 46% от годишният експорт е износ на стоки след преработка у нас (т.нар. "ишлеме"), основно за Италия, Германия, Гърция, Белгия и Франция. Тези страни формират 57% от този вид износ.

Основният пазар за българските стоки е Италия, следвана от Германия, а третото място през последните години си поделят Гърция и Турция.

През 2004 г. за Италия, Германия, Турция и Гърция са изнесени 43% от българските стоки. Износът за Италия е 13% от общия експорт на България, за Германия, Турция и Гърция - по 10%.

При вноса, най-големият ръст е регистриран през декември 2004 г., когато в страната са влезли стоки за 2279.5 млн.лева. Около 22% от годишния обем са стоки за преработка - горива, руди, тъкани, прежди, които влизат главно от Италия, Гърция, Германия, Турция, Франция, Русия, Украйна.

Лидерското място при вноса като стокови позиции през последните години се заема от нефта, природния газ и колите втора употреба, сочат още данните на НСИ. През миналата година импорта на нефт се е увеличил с 35% спрямо 2003 г., на газ - с 4%, а на стари автомобили - с 47 на сто. Заедно с медните руди, чийто импорт миналата година се е увеличил с 66%, тези групи стоки формират една-пета от целия внос в България.

С 42% се е увеличил вносът на напитки и тютюн през 2004 г., над 30% е ръстът при суровите нехранителни материали, с около една четвърт - на химическите продукти, машините и оборудването.

Най-много стоки в България и през 2004 г. са внесли Германия, Русия и Италия, както беше и през 2003 година, уточниха от НСИ. Трите държави формират 37% от общия внос в България, а Германия изпреварва Русия като основен вносител.

И през 2004 г. основен търговски партньор на България остава Европейският съюз с 56% от стокообмена на нашата страна. Близо 58% от българския износ е за страните от Общността, а 54% от вноса е от държавите членки на ЕС.

За първи път през 2004 г. САЩ "изпада" от челната десетка на страните - вносители в България, където обаче също за първи път влиза Румъния.

Споделяне

Още от Бизнес