Млади учени искат оставки и отмяна на скандалните научни конкурси

Сдружението на младите учени “Когито” настоя в сряда за незабавните оставки на министъра на образованието Сергей Игнатов, председателя на изпълнителния съвет на Фонд “Научни изследвания” Рангел Гюров, на управителя на фонда Христо Петров заради разразилия се скандал с финансирането на научни проекти.

Младите учени коментират, че средствата, подлежащи на разпределение на тази сесия, са 14.8 млн. лева и при участвали в конкурса 1200 проекта за научни изследвания за тях остава необяснимо, нелогично и абсолютно неприемливо да бъдат финансирани само 95 проекта или 8% от всички. “Това означава, че през следващите 2-3 години учените участвали в останалите 1105 проекта, които са около 92% от учените в страната, ще трябва да си търсят друга работа, вероятно като емигрират в чужбина или като се преквалифицират. Когато финансирането на научните изследвания в България е толкова мизерно правилното решение е да се разпределят наличните средства така, че да достигнат до повече научни групи и така да се осигури оцеляването им в тези трудни за всички времена“, смятат в “Когито“.

Освен оставки младите учени настояват и за касиране на конкурсната сесия. “Не можем да приемем, че при възникналия вече скандал и откровената му междуличностна и политическа насоченост всякакво преразглеждане на класирането и оценките на участвалите проекти ще бъде направено коректно и че ще бъдат финансирани най-добрите проекти“, коментират те.

“За подобряване на работата на Фонда е крайно необходимо процедурите по технически подбор на проектите, насочването им към съответни рецензенти, тяхното оценяване и финансиране да бъдат крайно опростени, прозрачни, обществено достъпни и обективни До настоящия момент тези условия не са изпълнени“, коментират още младите учени.

Те предлагат да бъдат премахнати временните научно-експертни комисии от системата за оценяване на проектите. “При положение, че проектите се оценяват от авторитетни международни и български рецензенти, целта на оценяването на проектите още веднъж от тези комисии е излишно и води до възможност за манипулации. По наше мнение тези комисии са основният проводник на външна нерегламентирана намеса в работата по оценяване на проектите“, посочват учените.

Те настояват още да се премахне правото на изпълнителния съвет на фонда да определя проектите, подлежащи на финансиране, а това да се прави от постоянните научно експертни комисии на база предварително утвърдени и общодостъпни критерии, но само като следствие от оценките дадени от рецензентите на проектите без каквато и да е намеса в оценяването.

Друго предложение е да бъде премахнато правото на изпълнителния съвет на фонда да определя състава на постоянните научно-експертни комисии. Младите учени предлагат съставът на съответните комисии да се определя на квотен принцип – учени, които се предлагат от институции, формиращи квотата.

За по-голяма прозрачност се предлага рецензиите на всички участвали в конкурса проекти да бъдат общодостъпни на интернет страницата на фонд “Научни изследвания”.

Ако не се приемат тези предложения, от “Когито“ смятат, че има опасност всяка следваща конкурсна сесия да бъде опорочена.

Споделяне

Още по темата

Още от България