Според проучване

Младите българи залагат на кариерата

Три от всеки четири двойки до 35 години нямат деца

Младите българи залагат на кариерата

Младите българи залагат на кариерата и не мислят за деца. Едва една четвърт (26%) от двойките на възраст между 18 и 35 години имат деца, а повече от половината (56%) от тях, които нямат деца, не планират да имат. Това показват резултатите от проучване "Съвременните двама" за семейството и основните приоритети на двойките у нас.

Изследването е съвместен проект на агенция за маркетингови проучвания "Ноема" и българския клон на пиар агенцията "AMI Communications".

Моделът за семейство с едно дете се затвърждава, сочи проучването. По-голямата част (61%) от двойките с деца имат по едно дете, а всяка трета двойка (35%) има две. По този показател се наблюдава разлика между анкетираните в София и в страната. В столицата само една пета (19%) от двойките имат две деца, при над две трети (36%) средно за страната.

Проучването показва също, че създаването на семейство не е водещ приоритет за младите двойки. Както партньорите без деца (34%), така и тези с деца (33%) поставят правенето на кариера на първо място. На второ е създаването на семейство (съответно 21% и 13%). Един на всеки десет определя като своя основна цел по-високото образование.

"Във все по-динамичната и конкурентна трудова среда е естествено желанието за личностно развитие да е водещо. Днес решенията за брак и деца се вземат от улегнали, вече утвърдили се в професионален план хора", коментира Катерина Бонева от "Ноема". Тя допълни, че освен тенденцията за превръщане на кариерата в приоритет у нас важна роля за промяната в семейния модел играе и сложната икономическа обстановка. Липсата на финансова стабилност е сериозен фактор за ограничаване на броя деца в семейството.

Данните показват и някои осезаеми разлики в нагласите на двойките с деца и тези без. Над половината от младите двойки без деца (54%) са убедени, че семейството пречи на успешната кариера. За разлика от тях, повечето хора с деца (61%) вярват, че семейството не е спънка за професионално израстване.

"През последните години все повече компании помагат на служителите си да съчетават кариерното развитие с отглеждането на децата. Високо в класацията на най-предпочитаните работодатели са бизнеси, които предлагат гъвкави работни условия и интегрират семействата на служителите си", заяви Илияна Александрова, управител на българския офис на AMI Communications.

Има значително разминаване при представите за ролята на бащата при двойките със и без деца. Според две трети от двойките без деца мъжът и жената трябва да са равнопоставени в една връзка, докато повече от половината от хората с деца не са съгласни. 59% от младите хора без деца не приемат модела "мъжът носи парите, жената гледа децата". На този стереотип се противопоставят едва (43%) от хората с деца.

Изследването показва, че ангажиментите на майката при отглеждането на децата са много повече, отколкото на бащата. Тази тенденция е по-изразена в малките населени места, отколкото в София. 75% от родителите в столицата смятат, че възпитанието на децата е отговорност и на двамата. За 55% от хората в малките градове това е работа на жената. Основна отговорност на мъжа е осигуряването на финансовите средства, необходими за децата. Така мислят 61% от всички двойки с деца.

Проучването "Съвременните двама" е проведено чрез анкета в дома на 666 души над 18 години в цялата страна. Те са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойката.

Споделяне

Още от Общество

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?