Младите хора свързват българската реалност предимно с корупцията

Младите хора в България имат почти изцяло негативна представа за реалността, в която живеят. Половината от тях смятат, че най-типична за българската реалност е корупцията, а всеки пети посочва - кризата в социален, икономически или морален аспект, както и липсата на сигурност и престъпността в страната. Това сочи проучване на Института по психология при БАН, проведено през този месец.

За 17 % от участниците в проучването реалността у нас е потискаща, съществува социално неравенство и бедност. За 12 % от хората пък липсват перспективи за развитие в страната.

Докато през 1990 г. след подобно изследване половината от младите хора са посочили, че средата е "сложна", то през 2009 г. – 84 % от тях я определят като "напрегната". 60 % от младите хора, участвали в допитването, смятат обаче, че могат да променят нещо в България и това зависи от тях.

На въпрос "Какви проблеми има да решава българското общество?”, анкетираните студенти са посочили освен корупцията още замърсената околна среда, инфраструктурата, липсата на гражданско общество и проблеми на външната ни политика.

Красимира Байчинска от института заяви, че "ако искаме да спрем потока от български емигранти, трябва да работим за изграждането на националната идентичност сред юношите”.

По думите ѝ младежите с по-ниско чувство на национална идентичност са предразположени към миграция.

Според изследването 79 % от младежите у нас били "с неопределен статус на национална идентичност“. Можело да се каже, че за тях да са българи не представлява ценност.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?