Младите лекари ще са длъжни да работят у нас 3-5 г, ако специализират на държавна издръжка

Болници и медици ще връщат субсидията, ако не изпълнят задължението

Младите лекари ще са длъжни да работят у нас 3-5 г, ако специализират на държавна издръжка

Държавата ще субсидира специализациите на младите лекари, но ги задължава да работят в болницата, където специализират, за срок, равен на срока на обучението. Това предвиждат промени в наредба на здравното министерство за специализациите, публикувани в четвъртък за обществено обсъждане.

Продължителността на специализациите е от 3 до 5 години за различните специалности.

Например специализацията по сложни специалности като неврохирургия, спешна медицина, кардиохирургия трае 5 години. За повечето специалности продължителността е 4 години, а по 3 години са специализациите по обща медицина (изисква се за общопрактикуващите лекари), някои специалности в денталната медицина, патофизиология, епидемиология, обща хигиена и др.

“В момента държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването, не разполага с ефективен механизъм на въздействие в случаите, когато се установи недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони“, се казва в мотивите към наредбата.

“По тази причина в проекта на наредба е предвидено Министерството на здравеопазването да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности, като по този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения“, посочват от МЗ.

“Лечебното заведение, получавало държавна субсидия, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията. Изключение ще има за специализантите по обща медицина, които ще са длъжни да работят като общопрактикуващи лекари на територията на страната, а не в базата за обучение“, предвиждат новите текстове.

Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, те ще трябва да възстановяват изплатената субсидия.

Размерът на субсидията за базите за обучение ще е в размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии. Субсидията на базите за обучение по обща медицина ще е в размер 1.3 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход с цел създаване на равнопоставеност между базите за обучение, тъй като базите за обучение по обща медицина попадат в различна икономическа дейност със значително по-нисък размер на минималния осигурителен доход (за 2019г. – 668 лв. при размер за болничните бази за обучение – 987 лв.)“, предвижда наредбата.

Така от МЗ се надяват да възродят интереса към професията на личния лекар.

Сега специализиращите обща медицина заплащат сами такса за теоретичното и практическото си обучение и не получават възнаграждение за извършената лечебно-диагностична дейност. Таксата за обучение може да бъде заплащана от Министерството на здравеопазването, но въпреки това условията за придобиване на специалност обща медицина не са привлекателни, тъй като специализантът не получава доходи по време на обучението си, за разлика от специализантите по останалите клинични специалности в болниците.

Липсата на доходи по време на специализацията се отчита като съществена причина за липсата на достатъчен интерес към тази специалност от страна на младите лекари. Това се потвърждава от факта, че през последните години специализантите по Обща медицина на възраст до 35 години са само 66, което се отчита като крайно недостатъчно в дългосрочен план.

Друга промяна задължава болниците да обявяват конкурси по Кодекса на труда за специализанти, за да няма съмнения на какъв принцип се избират. Досега тази възможност съществуваше, но не беше задължително да се прави конкурс.  

Споделяне

Още по темата

Още от България