Младите не се чувстват подготвени за работа, но искат високи заплати

Неоцененият труд е основна причина за смяна на работодателя

Младите не се чувстват подготвени за работа, но искат високи заплати

Младите хора имат нереалистично високи очаквания за заплатата, която могат да получават, и в същото време смятат, че университетското образование не ги е подготвило достатъчно за живот на работа и за намиране на най-доброто работно място. Голяма част от тях искат да се развиват като експерти, а не като мениджъри, а неоцененият труд от страна на работодателя е основната причина, която би ги накарала да напуснат.

Това са част от заключенията в доклада на "Делойт" "Първи стъпки на пазара на труда". Той представя мненията относно работата, живота и образованието на повече от 5700 студенти и наскоро завършили от водещи университети в 14 държави в Централна и Източна Европа, сред които и България.

Нереалистични очаквания

Данните за България показват, че средната очаквана заплата от младите хора у нас е 822 евро или 1644 лева, което надвишава с около 500 лева средното възнаграждение в страната. Подобно нереалистично очакване за заплащането се наблюдава и в останалите изследвани страни.

"Окуражаващо е да се види, че разликата в очакванията за заплатите между мъжете и жените е намаляла в сравнение с разликата, отбелязана от проучването през 2015. Средните очаквания по отношение на заплатата при мъжете в действителност е намаляла от 933 евро на 895 евро, докато очакванията при жените се увеличават от заплата в размер на 716 евро до 739 евро (средно за страните - бел. ред)", пише в доклада.

В същото време по-малко от една пета (19%) от анкетираните се чувстват добре подготвени за реалностите на живота на работното място, а само 15 % вярват, че тяхното образование им е дало необходимото за намиране на най-добрата работа.

Мотивация

Проучването показва още, че заплатата не е най-често срещаната причина за избора на работа. По-важна се оказва възможността за придобиване и развиване на нови умения, което важи и за България. Възможностите за развитие и придобиване на нови умения са посочени като най-важен мотив за избор на работа от анкетираните млади българи (42.3%). Този отговор е три пъти по-популярен от "атрактивна заплата" и "добра работна атмосфера и отношенията с останалите" (съответно 13.4% и 12.4%).

Възможностите да разширят своите познания са основна мотивация за младите българи. 71.1% от тях търсят възможности да научат нещо ново, а 41.2 % биха искали да разширят своето експертно знание. Повече от една трета от анкетираните избират социални стимули, като възможност за работа в международна среда (36.1%) или шанс за среща с нови хора (35.1%). Много малко млади българи (6,2%) намират за мотивиращи работни задачи, които са ниско рискови.

Желания

Според данните близо половината (47%) от най-талантливите млади хора в Централна Европа се стремят да бъдат повече експерти в дадена област, отколкото мениджъри. Едва под една четвърт от анкетираните от всички държави казват, че са се надявали да достигнат ключови управленски позиции.

Тенденцията в България е малко по-различна. В сравнение с останалите участници в проучването в Централна и Източна Европа, младите хора от България са по-фокусирани върху постигането на лидерски цели. На въпрос за бъдещите си кариерни планове почти 29% отговарят, че са се надявали да постигнат ключови управленски позиции.

Оценка

Подобно на тенденцията в останалите държави и в България младите хора посочват като основен мотив за смяна на работното място неудовлетворителна лична или цялостна оценка на тяхната работа от страна на шефовете. Липсата на възможности за професионално развитие също би ги подтикнала да си търсят нова работа.

Това означава, че ежедневните действия на одобрение от страна на работодателя биха били достатъчни за младите служители, отбелязват от "Делойт".

"Интересното е, че "обикновените заподозрени" за "прегарянето" на работното място през ХХІ век – стресът и съперничеството, не са отбелязани като значим проблем за анкетираните (5.2% и 1 %, респективно)", казват от компанията.

Освен това младите хора са по-склонни да работят в голяма корпорация, включително да напуснат страната си, и предпочитат компании, които се управляват демократично и в които се дава възможност на служителите свободно да изказват мнението си.

Съвети

На базата на проучването от "Делойт" дават и няколко препоръки към работодателите, които биха им помогнали да задържат младите си служители. Сред тях е осигуряването на напътствия и лидерство, даването на възможност за свободен избор при вземане на решения, насърчаването на работата в екип.

От "Делойт" съветват работодателите да дават интересни и стимулиращи задачи на младите си служители, да насърчават професионалното обучение и да осигурят разнообразна работна среда, в която представителите на различни поколения да се учат едни от други.

Препоръчва се още фирмите да позволяват забавлението на работното място, тъй като младите служители не са склонни да жертват личния си живот и свободното си време заради работата.

Споделяне

Още от Бизнес