Млечен борд координира финансирането на бранша от наши и еврофондове

Проект на Устав на Национален млечен борд прие във вторник Колегиумът на Министерството на земеделието и горите (МЗГ). Това е следващата крачка за заработването на Млечния борд, който бе създаден през миналата година като е междупрофесионална организация на производители, преработватели и търговци на млечни продукти и организации. Изискването за такова сдружение е на Европейския съюз.

Млечният борд ще контролира произхода, автентичността и качеството на търгуваните продукти, припомниха от земеделското министерство. Организацията ще участва и в разпределянето и контрола на квотите за производство на мляко. Тя ще изготвя и провежда стратегия за развитие на млекопроизводството, млекопреработката и търговията с мляко и млечни продукти, както и в изготвянето на годишен доклад за състоянието на сектора. Друга работа на борда е да предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на средствата за подпомагане на производството от националните и европейски финансови фондове.

Млечният борд ще има регионални звена в Сливен, Пловдив, Кърджали, Благоевград, Враца, Плевен, Русе и Добрич. Чрез тях ще създава и поддържа регистри на млекопроизводителите, млекосъбирателните пунктове, млекопреработвателните предприятия, търговците на мляко и млечни продукти и акредитирани лаборатории за оценка на мляко и млечни продукти,. Той ще води и регистърът на млечните продукти, които имат защитено наименование за произход, допълниха от агроведомствотно.

850 000 лв. е осигурената бюджетна субсидия от Министерството на земеделието и горите за 2005 г. за стартирането на борда. От тях 300 000 лв. са за централната структура, останалите средства са за регионалните звена.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?