Млечен борд координира финансирането на бранша от наши и еврофондове

Проект на Устав на Национален млечен борд прие във вторник Колегиумът на Министерството на земеделието и горите (МЗГ). Това е следващата крачка за заработването на Млечния борд, който бе създаден през миналата година като е междупрофесионална организация на производители, преработватели и търговци на млечни продукти и организации. Изискването за такова сдружение е на Европейския съюз.

Млечният борд ще контролира произхода, автентичността и качеството на търгуваните продукти, припомниха от земеделското министерство. Организацията ще участва и в разпределянето и контрола на квотите за производство на мляко. Тя ще изготвя и провежда стратегия за развитие на млекопроизводството, млекопреработката и търговията с мляко и млечни продукти, както и в изготвянето на годишен доклад за състоянието на сектора. Друга работа на борда е да предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на средствата за подпомагане на производството от националните и европейски финансови фондове.

Млечният борд ще има регионални звена в Сливен, Пловдив, Кърджали, Благоевград, Враца, Плевен, Русе и Добрич. Чрез тях ще създава и поддържа регистри на млекопроизводителите, млекосъбирателните пунктове, млекопреработвателните предприятия, търговците на мляко и млечни продукти и акредитирани лаборатории за оценка на мляко и млечни продукти,. Той ще води и регистърът на млечните продукти, които имат защитено наименование за произход, допълниха от агроведомствотно.

850 000 лв. е осигурената бюджетна субсидия от Министерството на земеделието и горите за 2005 г. за стартирането на борда. От тях 300 000 лв. са за централната структура, останалите средства са за регионалните звена.

Споделяне
Още от Бизнес