Вътрешни игри безкрай:

Мнозинството във финансовия регулатор подкрепяло местенето в нова сграда

"Бунтът" на трима от петимата членове на Комисията за финансов надзор (КФН) бе публично потушен. В сряда бе нанесен ответен удар към тримата от членовете на комисията - зам.-председателите Борислав Богоев и Николай Попов и членът Антония Гинева - които в понеделник разпространиха подписано от тях отворено писмо с обвинения към председателя на регулаторния орган Стоян Мавродиев, че еднолично е решил за местене на органа в избрана от него сграда.

Кашата със сградата стана пълна, след като часове след обвинението, от КФН разпространиха протокол от заседанието на органа, на което е било одобрено местенето и изборът на нова сграда. Под протокола стояха подписите на течленове на комисията, включително и на тримата "бунтари".

Пред медии Богоев и Попов обясниха, че точката за сградата в дневния ред на заседанието е минала между другото като известие за предстоящо намерение и нататък решението за новата сграда е било изцяло на председателя Мавродиев.

В сряда в съобщение от финансовия регулатор бе посочено, че решението за местене в нова сграда и изборът на самата сграда е подкрепен отново от трима членове на комисията - тоест от мнозинството в нея. Посочват се и кои са тримата - председателят Стоян Мавродиев, зам.-председателят Ангел Джалъзов и членът Антония Гинева.

Дават се и становищата на двамата посочени членове. Ангел Джалъзов пише:

"Във връзка с медийните публикации на някои от членовете на КФН, че "комисията не е  участвала в обсъждане и вземане на решение относно сключване на договор за наемане на нова сграда за КФН и решението не е било поставяно на гласуване от колективния орган, какъвто е КФН” потвърждавам  собствения си подпис на протоколите на сайта на КФН, както и факта, че КФН като колективен орган е взела решение с консенсус за избор на нова сграда и за одобрение на договора за наем на горепосочената сграда".

"Не желая повече името на институцията да бъде въвличано в медийни екстраполации по тази тема, още повече, че вътрешното ми убеждение е, че подобни вътрешно-ведомствени въпроси по принцип не следва да бъдат обект на емоционални изказвания в пресата, а изцяло да бъдат базирани на съответните официални документи в съответствие със заложената процедура в ЗКФН и нейния устройствен правилник”, завършва отговорът на Джалъзов.

Посочено е и изявлението на Антония Гинева, която е единият от тримата, обвинили Мавродиев в самоуправство.

"По повод широката дискусия в пресата по въпроса за преместването на КФН в нова сграда, мога да заявя, че поради излизането ми в майчинство не съм в постоянен контакт с останалите членове на комисията, не следя отблизо цялата българска преса в момента и не бих могла да коментирам появилите се в нея статии", казва сдържано Гинева, която въпреки предстоящото си скорошно майчинство не е пожалена от въвличането в конфликтите.

"Изцяло в правомощията и отговорностите на председателя на КФН са всички административни въпроси от такъв тип, a oбсъжданията на Комисията по тези въпроси е вътрешно-ведомствен приоритет. Потвърждавам подписа си на протоколите, публикувани на сайта на КФН, и считам, че воденето на дебати през медиите е в противоречие с професионализма, към който би следвало да се стреми държавната администрация".

"Не ми се коментира, нямам какво да кажа. Но твърдо оставам зад думите си и не се отказвам от нито една от тях. Очевидно Мавродиев е продължил с натиска над колегите, за да се публикува това нещо", каза пред Mediapool Борислав Богоев.

Конфликтът в КФН не се ограничи до избора на сграда и предстоящото местене на комисията в нея. Десетина дни по-рано на страницата на КФН бе публикувано становище по повод на "медийни публикации", а всъщност насочено единствено срещу бизнесмена Иво Прокопиев.

Становището излизаше от името на колективния регулаторен орган, но се оказа, че извън председателя никой от членовете не е бил запознат с идеята за поместването му и със съдържанието.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес