МО плащало на частни охранители без да ходят на работа

МО плащало на частни охранители без да ходят на работа

Министерството на отбраната е плащало на частни охранителни филми солидни възнаграждения да пазят изоставени поделения, но гардовете масово не са ходили на работа или са били в намален състав. Това са установили внезапни проверки на военно-окръжните прокурори в страната, направени през май и юни по указание на Военно-апелативната прокуратура.

По този повод са образувани 8 наказателни производства за престъпления по служба.

"Констатирани са множество нарушения във връзка с поетите задължения както от страна на фирмите, така и от представителите на териториалните звена на дирекцията. Събрани са данни, че много от обектите изобщо не се охраняват, на други охраната се осъществява от пo-малък брой охранители спрямо този, заявен при участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки, а на някои охраната се осъществява само през деня, въпреки че е декларирана като денонощна“, посочват от прокуратурата.

При проверката станало ясно, че служители на Министерството на отбраната всеки месец са изготвяли констативни протоколи, според които наетите фирми стриктно изпълняват задълженията си по договор. Това от своя страна е било основание военното министерство да заплаща солидни възнаграждения за осъществявана охрана, каквато за множество обекти не е била налице или е извършвана с по-малък брой охранители от заявените.

В хода на разследванията ще се събират доказателства за това дали длъжностни лица от териториалните структури на главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" са нарушили или не са изпълнили служебните си задължения във връзка с осъществяване на контрол по изпълнение на сключените договори за охрана на освободени войскови райони.

Разследванията ще разкрият дали тези деяния са извършени с цел длъжностните лица да набавят за себе си или за търговските дружества имотна облага.

Споделяне

Още от България