Мобилните оператори на съд заради неустойки в договорите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) завежда колективни искове и срещу трите мобилни оператори заради прекалено високи неустойки, които искат от клиентите си при прекратяване на срочните договори, съобщиха от ведомството.

Действията срещу "Мобилтгел", "Глобул" и "Виваком" са предприети, след като и трите компании не са се съобразили с отправени им от КЗП препоръки да премахнат клаузата, изискваща от абонатите при предсрочно прекратяване на договора да платят всички месечни вноски до изтичането му.

Според комисията това са прекомерно високи неустойки в случаите, когато потребителят се отказва от услугите на оператора заради лошото им качество, заради неправилно или неточно изпълнение на договора от страна на доставчика, заради промяна на адреса за ползване на услугата и невъзможност от страна на телекома да я достави на новия адрес или при други, подобни на посочените обективни обстоятелства. В тези случаи неустойка, включена в договорите на телекомите, е изцяло санкционна и излиза извън предвидените по закон присъщите функции на неустойката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които трябва да са налице едновременно. 

В конкретния случай клаузата попада в хипотезата на текст от Закона за защита на потребителите (чл.146 ал.2), който се отнася за предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание потребителят не е имал възможност да влияе. В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора, са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, посочиха от КЗП.

От "Глобул" заявиха, че са в непрекъснат конструктивен диалог с Комисията за защита на потребителите и че компанията работи усилено по различни решения, които да удовлетворяват потребителите и комисията. "Смятаме, че ще стигнем до взаимно приемливо решение много преди приключване на всички съдебни процедури" ,заявиха то телекома.

Споделяне

Още от Бизнес