Мобилните оператори публично ще замерват лъченията на антените си

В продължение на две години трите мобилни оператора “Глобул“, “Мобилтел“ и “Виваком“ ще провеждат сред гражданите разяснителна кампания как работят техните базови станции, какви електромагинти лъчения имат съоръженията и каква е допустимата норма за страната. Периодично ще се правят и публични замервания за лъченията на произволно избрани антени на операторите, разположени близо до училища, забавачки, болници и жилишни сгради.

Това предвижда внесена в сряда в Министерски съвет обща стратегия за информиране на обществеността за функционирането на базовите станции и за най-добрите европейски и световни практики, съобщиха от телекомите.

Документът е разработен след препоръка на премиера Бойко Борисов за ясна и конкретна комуникация по темата. Разяснителна кампания ще продължи до края на 2011 г. и в нея ще бъдат вложени 200 хил. лв. от операторите..Те ще съдействат за изготвянето и разпространението на информационни брошури с подробна и конкретна информация за принципите на работа на мрежите и действащите в страната норми за електромагнитни излъчвания, представена на достъпен за широката публика език. Предвиждат се и публични срещи по темата с представители на Световната здравна организация и на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения, както и организиране на дискусии, изслушвания на български и международни експерти, и проучвания на общественото мнение.

В България са приети много по-стриктни норми по отношение на електромагнитните излъчвания, като действащите нормативи у нас са между 45 и 100 пъти по-строги в сравнение с препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО), възприети в повечето страни от ЕС, допълниха от трите телекома.

Споделяне

Още от България