Молби за обезщетения за майчинство ще се приемат без ограничения

Всички осигурени и неосигурени бременни и майки могат да подават молби за обезщетения за майчинство в дирекциите "Социално подпомагане" по постоянен адрес, съобщиха от министерството на труда и социалната политика.

Социалните служби ще приемат молби без ограничение до влизане в сила на поставения под вето законов текст. В понеделник президентът върна закона за семейни помощи за деца.

Указанието на министерството е разпространено до дирекциите "Социално подпомагане" в страната чрез Агенцията за социално подпомагане.

След влизане в сила на новите законови разпоредби, подалите молби майки ще получат писмено уведомление от дирекциите "Социално подпомагане" дали ще получават обезщетение за майчинство или дали подлежат на друга форма на подпомагане.

Майките и бременните, които имат право на обезщетение, ще получат дължимите суми веднага след влизане в сила на закона.

Ветото на президента бе наложено заради изискването жените да имат задължителен четиримесечен осигурителен стаж през годината, предхождаща отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете, за да им бъдат изплатени парични обезщетения за майчинство Така майките се поставят в по-неблагоприятно положение спрямо другите категории осигурени лица по отношение както на правото, така и на размера на получаваните краткосрочни доходи, са мотивите на президента. Според него задълбочаването на тежката демографска криза и достигнатите изключително ниски равнища на раждаемостта у нас налагат провеждането не на рестриктивни, а на насърчаващи и стимулиращи раждаемостта мерки и политики.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?