МОН: Детските градини ще преминават към онлайн обучение само в краен случай

Едва 11% от забавачките не са имали проблеми с дистанционните занимания в пандемията

МОН: Детските градини ще преминават към онлайн обучение само в краен случай

Онлайн обучение за децата в детските градини и учениците със специални образователни потребности при нова вълна на Covid-19 да има само в краен случай. Това е становището на експертите от Министерството на образованието и науката (МОН), които в момента правят анализ на обучението от разстояние в електронна среда.

Причината е, че повечето деца в предучилищна възраст и тези със специални потребности в училище не са били обхванати в дистанционно обучение и не са получили знания и подкрепа. Това става ясно от анкетата на МОН, в която са участвали 5047 учители и 1141 директори от общо 1823 детски градини. Две трети от отговорилите са от градове, посочват от МОН.

Децата в предучилищна възраст

Значителен брой деца в предучилищна възраст са останали необхванати от образователната система по време на затварянето на детските градини заради пандемията.

Проучването показва, че учителите и директорите са положили усилия да продължат да работят с децата по време на карантината, като са разчитали на подкрепа от родителите.

Едва 11.5 на сто от анкетираните обаче не са срещнали затруднения при заниманията от дистанция.

Само в 16 на сто от детските градини в дейностите от разстояние са се включили над три четвърти от децата.

Петнадесет процента не са получили никаква помощ от родителите, а други 20% са срещали частични трудности.

На въпроса какво би ги подготвило по-добре за следваща година, при която се налага работа от дистанция, близо половината от учителите (46%) отговарят, че имат нужда от допълнителна квалификация за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Малко над една трета от педагозите (34%) имат нужда и от осигуряване на технически средства и свързаност с родителите, а 27 на сто - и от допълнителна квалификация за работа с родители. Над една четвърт (26%) от учителите имат необходимост и от осигуряване на избор от електронни ресурси.

На фона на тези дефинирани потребности прави впечатление, че висок процент от учителите и директорите в детските градини не са преминавали обучения и не са получили подкрепа през изминалата година, посочват от МОН.

Деца със специални потребности

Сериозно пострадали от затварянето по време на пандемията са и децата и учениците със специални образователни потребности (СОП).

Между 20 и 32% от центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) и от регионалните управления на образованието (РУО) не са провеждали почти никакви групови дистанционни обучения с децата със СОП в детските градини.

В училищата картината е малко по-оптимистична – около половината РЦПППО и РУО са включили в колективни занимания от разстояние 75% от учениците със СОП.

В две трети от случаите педагогическите специалисти са предпочели индивидуалните занимания с деца и ученици със СОП чрез електронни устройства или на хартиен носител.

При всички форми на обучение те са разчитали изключително много на образователните медиатори.

Само в краен случай

Детските градини и децата и учениците със СОП трябва да преминават на дистанционно обучение само в краен случай е мнението на експертите от МОН.

Те смятат, че детските заведения и Центровете за специална образователна подкрепа трябва да продължат да работят присъствено дори при високи нива на заболеваемост, при спазване на всички противоепидемични мерки и подкрепа за педагогическите и непедагогически специалисти.

В случай на наложително дистанционно обучение МОН ще положи усилия да осигури допълнителни видеоресурси за работа в домашна среда и технически помощни средства за учениците със СОП.

Споделяне

Още по темата

Още от България