МОН предлага още 11 нови защитени специалности

МОН предлага още 11 нови защитени специалности

Министерството на образованието и науката предлага още 11 нови защитени специалности в секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Идеята е за учебната 2019/2020 година те да влязат в списъка на вече утвърдените 29 защитени специалности от професии, съобщиха от министерството.

Предлага се още в списъка със специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, да се добавят три търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. Така броят на специалностите в него ще стане общо 57.

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства и организациите на работодателите. Приети са от междуведомствена комисия. Целта е да се прецизира държавния план-прием по тях, за да се обучават повече кадри. Предстои обществено обсъждане.

Споделяне

Още от България