МОН предлага разделяне на датите за външното оценяване в VII клас и матурите

Графикът за следващата година предвижда почивки за учениците почти всеки месец

МОН предлага разделяне на датите за външното оценяване в VII клас и матурите

Националното външно оценяване в VII клас и държавните зрелостни изпити на дванадесетокласниците да се провеждат на различни дати, предвижда Министерството на образованието и науката.

Провеждането на двата изпита в различни дни ще е облекчение и за учителите, които трябва да се справят с по-сложната организация за матурите, които се провеждат на модули.

Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва:

ІV клас
Човекът и обществото - 17 май 2018 г.
Български език и литература - 18 май 2018 г.

Математика - 22 май 2018 г.
Човекът и природата - 28 май 2018 г.

VІІ клас
Български език и литература - 6 юни 2018 г.
Математика - 8 юни 2018 г.

Х клас
Оценяване на дигиталните компетентности 18-22 юни 2018 г.

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни
 Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 8 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 8 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. - 1 юни 2018 г.

Сесия август-септември
 Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 8 ч.
 Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 8 ч.
 Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 5 септември 2018 г.

Предложените дати за изпитите от националните външни оценявания са максимално късни, за да се усвои повече учебен материал, както настояват и родители, и учители. В същото време е предвиден разумен срок за проверка и оценяване на изпитните работи и за спокойно приключване на училищните дейности.
По-късната дата за изпита по български език и литература от националното външно оценяване за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за степен на професионална квалификация в същия ден.

Министерството на образованието и науката предлага и проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г.

Графикът предвижда почивки за учениците в почти всеки месец. Ваканциите са традиционните – есенна, коледна, междусрочна и пролетна, но са малко по-дълги от ваканциите през миналата учебна година. По-дълга есенна, по-дълга коледна и по-дълга пролетна ваканция ще ползват всички ученици от I до ХI клас. Така те ще бъдат задържани по-дълго в училище и ще приключат учебните си занятия с една седмица по-късно. Промяната не увеличава броя на учебните им дни и часове, а е резултат от по-дългите почивки през годината.
Създадената обществена нагласа за провеждане на държавните зрелостни изпити преди 24 май налага графикът на учебното време за учениците в ХII клас да е по-различен, като за тях ваканциите ще бъдат по-кратки от тези на останалите ученици, с изключение на междусрочната ваканция. За дванадесетокласниците тя ще е по-дълга с един ден.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. есенна
23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. коледна за І – ХІ клас
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна за ХІІ клас
08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. междусрочна за I - ХI клас
03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас

2. Неучебни дни
25.05.2018 г. неучебен, но присъствен ден по повод
Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост
21.05.2018 г. ДЗИ по БЕЛ
23.05.2018 г. втори ДЗИ
06.06.2018 г. НВО в VII клас по БЕЛ и ДИ по
теория на професията и специалността за
придобиване на II или на III СПК
08.06.2018 г. НВО в VII клас по математика

3. Начало на втория учебен срок
08.02.2018 г. ХІІ клас
12.02.2018 г. I – ХI клас
4. Край на втория учебен срок
16.05.2018 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
07.06.2018 г. І - IV клас (14 учебни седмици)
22.06.2018 г. V - VІІ клас (16 учебни седмици)
06.07.2018 г. V - VІІ клас (18 учебни седмици за
паралелки в спортни училища)
06.07.2018 г. VIIІ - ХІ клас (18 учебни седмици)

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?