Съдът се произнесе

Монополистите могат да търсят неплатени сметки до 3 години назад

Тълкувателното решение на Върховния касационен съд е заради различната съдебна практика

Монополистите могат да търсят неплатени сметки до 3 години назад

Монополистите могат да търсят от клиентите си неплатените сметки за парно, ток и вода само до 3 години назад. Това реши Общото събрание на гражданската и търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Решението е по питане на омбудсмана Константин Пенчев по повод различната съдебна практика и вече ще бъде задължително за всички съдилища.

Така например, ако през 2012 г. топлофикационните, електроразпределителните или ВиК дружествата заведат съдебни дела за неплатени сметки, те могат да претендират само за вземания от 2009 г. насам. Правилото важи независимо колко време не е плащано. Например гражданин или фирма може да не е плащал десет години, но ще е длъжен да плати само за последните 3 години.

Тълкувателното решение на ВКС действа и за висящи съдебни производства на монополистите срещу гражданите и фирмите. Така, ако делата са заведени през 2010 г., монополистите могат да претендират за неплатените сметки от 2007 г.

Това, което е важно да знаят гражданите и фирмите, е, че съдът не отчита служебно давността. Длъжниците са длъжни да се позоват на нея и да посочат това обстоятелство пред съдебния състав.

До момента различни съдилища тълкуваха давността по различен начин – едни даваха тригодишна давност, други петгодишна, а някои съдилища дори и по-голяма, според Федерацията на потребителите.

Въпросът за давността е уреден в Закона за задълженията и договорите. Според чл.110 общата давност за погасяване на задължения е 5 години. В следващия текст обаче - чл.111, е посочено, че с изтичане на 3-годишна давност се погасяват изрично посочени вземания, включително и за “периодични плащания”. Според ВКС сметките за парно, ток и вода са именно такива плащания.

Столичната “Топлофикация” и “Софийска вода” с най-много дела

Столичните монополисти “Топлофикация” и “Софийска вода” са едни от дружествата, които водят най-много дела срещу длъжници.

“Топлофикация София” има спечелени или води 60 000 дела, казаха от дружеството. Общинският монополист се опитва да му си събере 213 млн. лв. дългове от абонати към края на 2011 г.

Отделно 120 млн. лв. са присъдените вземания от съда за “Топлофикация”. От предоставената справка не е ясно каква част от тях са платени.

Само през 2011 г. “Софийска вода” е завела над 5000 дела срещу длъжници. Задълженията на граждани и фирми към концесионера доближават 60 млн. лв. Около 5 млн. лв. от тях дължат голяма част от наемателите на 10 000 общински жилища.

Подобна е картината и в провинцията

Подобна е картината и в провинцията. Пловдивската “Топлофикация” има да събира вземания от 11 хил. длъжници, казаха през март от дружеството.

Дълговете на абонатите на ВиК Пловдив пък са над 5 млн. лв., като 80% от домакинствата не си плащат сметките.

Споделяне

Още от България