"Морнингсайд Хил" ще инвестира 67 млн. лв. в технологични компании

Фондът за рисков капитал ще придобива миноритарни дялове от 1.5 до 7 млн. лв.

"Морнингсайд Хил" ще инвестира 67 млн. лв. в технологични компании

Обединение "Морнингсайд хил" на Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев е избрано за финансов посредник за управлението на Фонда за рисков капитал, съобщи Светослава Георгиева, изпълнителен директор и член на управителния съвет на Фонд на фондовете.

Обединението ще трябва да инвестира общо 67 млн. лв. през следващите пет години. Над 47 млн. лв. от тях са от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, а останалите около 30% трябва да бъдат набрани от частни инвеститори.

Очакванията са със средствата да бъдат купени миноритарни дялове в диапазона от 1.5 млн. лв. до 7 млн. лв. в около 16 високотехнологични компании в ранен етап на развитие. Ще бъде преследвана 6.2% минималната норма на възвърщаемост.

Съгласно плана на фонд мениджъра ще се инвестира в индустрии, които въвеждат нов бизнес модел, нова организация, дигитализация, посочи Светослава Георгиева. Секторите, в които ще бъдат съсредоточени инвестициите, са производства на стоки, които използват нови технологии, въвеждат икономии и повишаващи ефективността мерки и други.

Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи малките и средни предприятия през първите години след учредяването им. В този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление, е посочено в съобщението.

Освен с финансиране фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

Екипът на фонд мениджъра има дългогодишен опит в управлението на фондове за рискови инвестиции у нас и в чужбина. Партньорите са придобили своето образование и професионален опит основно в САЩ, а реализираните от тях инвестиции и изходи са осъществени както отвъд океана, така и в Европа, и Африка, е посочено в съобщението на Фонда на фондовете.

С обявяването на победителя започва да тече 10-дневен законов срок за евентуално обжалване на процедурата, след което ще се пристъпи към подписване на договора.

В процедурата за избор на мениджър на Фонда за рисков капитал конкуренти бяха общо четирима участника. На финала останаха "Морнингасйд хил" и обединение между експерти от фондовете Black Peak и NEVEQ.

"Това е вторият ни дялов инструмент, който работи в подкрепа на предприемачеството в България. През тази година ще стартираме още три фонда за капиталово инвестиране", каза Светослава Георгиева.

Предстои да бъде обявена процедура за подбор на мениджър, който да управлява бъдещия Фонд за технологичен трансфер. Той ще има за цел да подкрепя бизнес идеи, които се базират на научни открития и академично знание и ще са връзка между бизнеса и науката.

Освен него предстои да стартират и инструменти, насочени към банковия сектор. Това ще са гаранционни инструменти, подкрепящи и създаващи преференциални кредити за иновации, енергийна ефективност на български предприятия, както малки и средни, така и големи.

Друг гаранционен инструмент е насочен към микрокомпании в ранен етап на развитие, които ще могат да разчитат на кредитиране до 100 000 лв.

Споделяне

Още от Бизнес