Моряците могат да избягнат ДОД само ако имат документи

Българските моряци, които са плащали данък върху доходите си извън страната, ще представят пред Националната агенция за приходите (НАП) документи за сумите, които са получавали. Това е записано в новите указания, които са изпратени до клоновете на НАП във Варна и Бургас, съобщиха в сряда от националната агенция.  

По този начин моряците ще приспаднат от доходите си вече платените в чужбина данъци и ще се избегне двойното данъчно облагане.

Представителите на сдруженията Морски Алианс, Моряшки Професионален съюз и водещи менингови агенции обсъдиха днес проблема с данъците върху доходите, които плащат моряците, които плават дълго време “под чужд флаг”.

От браншовите сдружения уточниха, че данъчните инспектори, които проверяват доходите на моряците в периода от 2001 – 2005 година, получават писмени обяснения и доказателства, че моряците са били наемани от корабопритежатели от страни, с които България има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

Независимо от това, от НАП не спират ревизиите, коментират от Моряшкия алианс. Според браншовиците, не е възможно моряците да се снабдят с доказателство, че данъците са платени в съответната страна, защото нямат никакъв контакт с работодателя, при който вече не работят. Според сдруженията, нито работодателят, нито данъчната администрация в страната са задължени да предоставят на моряка такова доказателство.

От Моряшкия професионален съюз поискаха ревизиите върху доходите да бъдат преустановени.

От НАП уточниха, че няма да изискват от моряците документи, с които те не биха могли да разполагат. А ревизиите на моряците ще могат да се спират след като всеки един, който напуска страната за продължително плаване, представи пред агенцията писмена молба.

Споделяне

Още от Европа