Мощни далавери с имоти въртени по времето на Лучано в спортното министерство

Мощни далавери с имоти въртени по времето на Лучано в спортното министерство

Безогледни далавери с назначаването на служители и отдаването под наем на “наши хора” на помещения и имоти, собственост на бившето Министерство на младежта и спорта (ММС), сегашна Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) се разкриват в одитен доклад на Сметната палата. Той е написан след проверка на палатата на финансовите операции и управлението на имотите на ДАМС (и частично ММС) в периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2005 г. Докладът бе публикуван на интернет-сайта на одитната институция в понеделник.

По това време министър на младежта и спорта е Васил Иванов – Лучано, известен също като собственик на верига сладкарници и ресторанти. В момента той е депутат от НДСВ и е зам.-председател на парламентарната комисия по жалбите и петициите на гражданите. 

“Управлението на предоставените имоти е неефективно и неефикасно, се посочва в доклада. Липсата на създадени условия за оптимално функциониране и ползване на спортните имоти по предназначение възпрепятства постигането на целите на развитието на физическото възпитание и спорта” са формулировките в доклада, зад които на практика се крият драстични нарушения .

Така например проверяващите са установили, че свободни щатни длъжности в администрацията на министерството са били заемани от служители на други длъжности, като им се е оформяло второ заплащане под формата на граждански договор. Така на практика тези служители са работели с двойни заплати. След проверка на НОИ министерството е било санкционирано с ревизионен акт, но въпреки предписанията не е променило тази порочна практика.

Служителите в ММС не са имали индивидуални работни планове, зад което се крие, че не се знае за какво са назначени на дадена длъжност, констатира още Сметната палата.

Проверяващите установят и хаос в нормативните документи на спортните имоти, собственост на министерството. Така спортният комплекс “Диана” в столицата, както и Националната спортна база “Цар Самуил” в Петрич нямат утвърдени от областните управители актове за държавна собственост.

Впечатляващи са нарушенията в отдаване на имоти под наем в разрез с правилници и други нормативни актове. Столът в Спортната палата в столицата е отдаден под наем през 1997 г. за срок от 5 години на фирма “ЕТ Васил Иванов – Лучано – Стефка Иванова” срещу ремонт и пълно кухненско оборудване. Там се настанява ресторантът на Лучано “Гюлето”. След изтичане на срока ресторантът работи вече и като стол за персонала на палатата, като от направените от фирмата разходи се приспада наем от 981 лв. месечно за помещението.

В края на юли 2005 г. същото помещение се дава за ползване от Българската федерация по бокс, чиито председател е отново Лучано. Федерацията сключва договор пак с ЕТ “Васил Иванов – Лучано – Стефка Иванова” за стопанисване на помещението, което работи хем като стол за служителите на ММС и на спортните федерации, хем като ресторант. Месечният наем е само 230 лв.

По същия начин към плувния басейн в Спортната палата е открито барче кафене без всякакво правно основание.

Част от Националната алпийска база “Витоша” е отдадена пак под наем за 10 години през 1996 г. без проведена тръжна процедура. Хангарите на гребна база “Средец” на Панчаревското езеро се използват от лица и фирми без никакъв наем, откриват още проверяващите от Сметната палата.

До Нова година сегашният председател на ДАМС, правоприемник на ММС, трябва да отстрани всички нарушения, предписва в доклада си Сметната палата. 

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?