Москов незаконно е отнел лекарските права на патолога от пловдивския онкодиспансер

Комплексния онкологичен център в Пловдив

Бившият здравен министър Петър Москов незаконно е наложил най-тежкото възможно наказание – отнемане на лекарските права за срок от две години на патолога от пловдивския онкологичен център д-р Петко Маслев. Това реши тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Москов наложи тежката санкция през ноември миналата година, след като проверка установи, че въз основа на грешни заключения на патолога са правени ненужни радикални операции на пациентки.

Проверките в пловдивския Комплексен онкологичен център започнаха след изнесени от предаването “Господари на ефира“ пет случая на пациентки, на които са извършени тежки операции с отстраняване на органи, за които последващи медицински становища твърдят, че са неоснователни.

Заради повтарялите се във времето ненужни и увреждащи манипулации, Москов наложи директно най-тежкото наказание на Маслев – отнемане на лекарските права. Законът обаче допуска най-тежкото наказание да се налага само при повторно констатирано нарушение.

Това са и мотивите на съда да отмени заповедта, с която Москов отнема правата на Маслев.

“Не са налице предпоставките на чл.193, ал.1, т.1 от Закона за здравето за отнемане правото на д-р М. за упражняване на медицинска професия. Съгласно тази разпоредба министърът на здравеопазването може със заповед да отнеме правото на едно лице да упражнява медицинска професия в Република България за срок от шест месеца до две години в случаи на повторно нарушаване на утвърдените медицински стандарти. В §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето е дадено определение на “повторно нарушение”. "Повторно нарушение" е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид“, посочва съдът.

“Събраните по делото доказателства навеждат на извода, че към момента на издаване на заповедта срещу д-р М. не е налице влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение на утвърдените медицински стандарти, което евентуално да обуслови повторно нарушение. Посочените нарушения са установени за първи път и не може по отношение на тях да се направи извод за повторност по смисъла на §1, т.5 от ДР на Закона за здравето“, се казва в мотивите на съда.

Затова съдът отмена заповедта на Москов и осъжда здравното министерство да плати 510 лева съдебни разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Споделяне

Още по темата

Още от България