Мост на близо 5 века на прочутия архитект Синан в Харманли е реставриран

Гърбавият или сводестият мост в Харманли, построен през 1585 г. от най-прочутия османски архитект Мимар Синан, е реставриран със 750 000 лв. по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Днес той официално беше пуснат в експлоатация, а надеждата е да се превърне в туристическа атракция, какъвто е другият мост, построен от Мимар Синан, каза Юлиян Димов, собственик на "Пи Ес Пи" ЕАД. Компанията направи цялостната реставрационна дейност под наблюдението и ръководството на арх. Милена Каменова.

Мостът се намира над река Олудере в Харманли. Той е част от големите строежи по диагоналния път към Истанбул, където Синан вече е построил няколко моста. За неговите творения е характерно използване на по-мек варовик, който се обработва лесно, а здравината и устойчивостта се увеличава с времето.

Гърбавият мост в Харманли е обявен за "Народна старина" още през 1927 г., а през 1977 е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата.

По време на реставрационните дейности е заздравена на автентичната структура на съоръжението. Спрени са разрушителни процеси по инфилтрация на вода, ерозия на фугите и камъка, изслояване на старите циментови фуги.

Особено внимание е обърнато на пренаправата на настилката на моста, която вече няма да позволява проникването на вода в структурата му.

Премахната е и прораслата растителност, камъните са укрепени, а откритите фуги запълнени с подходящ материал.

Върнат е и блясъка на постаментът-пейка с мраморен надпис, изпълнен в стила "сюлюс джелиси".

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020. Той се реализира в сътрудничество между община Харманли и "Асоциация за популяризиране на Одрин и туризма в Одрин".

Споделяне

Още от Общество