МОСВ дава 52.4 млн. лв. като гаранции за частни капитали в екопроекти

Василева и шефовете на Фонда на фондовете подписаха споразумението за прехвърляне на средствата

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предостави 52.4 млн. лв. от бюджета на оперативната програма "Околна среда" 2014-2020 г. като банкови гаранции във Фонда на фондовете, с което ведомството очаква да привлече частен капитал в реализацията на екологични проекти от обществено значение. Финансовото споразумение за прехвърлянето на сумата, която е част от бюджета в сектора "Отпадъци" бе подписано във вторник от екоминистъра Ивелина Василева и изпълнителните директори на фонда Валери Белчев и Илия Караниколов.

"Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“, за да постигнем националните политики. Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се тези 52, 4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, каза министър Василева.

Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите на финансовия инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели.

Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с нестопанска цел.

Идеята на новия финансов инструмент е да се привлекат частни инвеститори в екопроекти, които да компенсират недостига на публични финансови ресурси за сектора.

Очакванията са да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за повторна употреба и улесняване на достъпа на населението до центровете за повторна употреба.

Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на лоста и да се привлече частен капитал. Очаква се чрез този ефект да  се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели  ще има над 250 млн. лв.

През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България. По силата му във фонда ще постъпят 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. С този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти.

Споделяне

Още от Бизнес