МОСВ издаде решение за извеждане на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй"

МОСВ издаде решение за извеждане на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй"

Министерството на околната среда и водите е издало решение по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за извеждане от експлоатация на първите четири блока на атомната централа в Козлодуй. Това съобщи държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци", което е изпълнител на поръчката по извеждане от строя на реакторите. Те са тип ВВЕР-440/230 и са въведени в експлоатация в периода от 1974 г. до 1982 г.

Предвидената територия за извеждането от експлоатация е на площадката на атомната централа.

Актуализираната стратегия за непрекъснат демонтаж при извеждане от експлоатация включва два основни етапа. Първият е подготовка и контролиране на безопасно съхранение на реакторни отделения 1 и 2 и демонтаж на оборудването извън зоната на безопасно съхранение. Вторият е отложен демонтаж на оборудването в рамките на зоната на безопасно съхранение и освобождаване на сградите от регулаторен контрол.

Заключителният етап е закриване и рекултивация. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и зони по смисъла на съответните закони.

Извеждането от експлоатация е ангажимент, поет от българското правителство пред Европейската комисия, който се финансира от Международния фонд "Козлодуй", администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Процесът по извеждане от експлоатация обхваща всички административни и технически дейности, предприети за да се освободи ядреното съоръжение от регулиране, включително затварянето на съоръжението за погребване на радиоактивни отпадъци или отработено ядрено гориво.

Процесът по извеждане от експлоатация на първите четири блока на АЕЦ "Козлодуй" е приоритетна задача за държавното предприятие до 2030 г.,

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?