МОСВ изпрати парниковия план до 2012 г. в Брюксел

За одобрение от Европейската комисия е изпратен Националният план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите в петък.

Планът, който предвижда средногодишно предприятията да оползотворяват около 68,6 млн. квоти, беше приет от правителството на 29 март. Сега предстои одобряването му от Брюксел. До три месеца ЕК трябва да изпрати своето становище по плана за усвояване на квотите от вредните емисии от бизнеса  и търговията със спестените количества въглеродни двуокиси.

Квотите в плана са определени на базата на данни за изпускани от предприятията емисии през периода 2002-2004 г., като е взета предвид и прогнозата за ръста на производството им до 2014 г. Така всяка инсталация получава съответното количество парникови газове, което е допустимо за изхвърляне в атмосферата. При надвишаването им  операторите ще трябва да плащат санкции или да купуват спестени от други предприятия вредни газове. В плана е предвиден и студен резерв за нови инсталации.

Споделяне

Още от България