МОСВ одобри плана на Приморско и увери, че в защитените зони няма да се строи

МОСВ одобри плана на Приморско и увери, че в защитените зони няма да се строи

В защитените територии край община Приморско няма да се допускат строежи, заявиха от Министерството на околната среда и водите в понеделник след заседание на Висшия експертен екологичен съвет към ведомството, на което бе одобрен новият общ устройствен план на община Приморско.

В петък от екокоалицията "За да остане природа в България“ предупредиха, че новият план предвижда 2.5 пъти повече застрояване на региона. Природозащитниците алармираха, че се предвиждат огромна рекреационна зона и курорт на дюните на Аркутино, северно от река Ропотамо. Планира се и застрояване на няколко квадратни километра гори, югозападно от Маслен нос и доста навътре в брега, плътно застрояване около Защитена местност "Стамополу" от север, запад и юг, както и - плътно застрояване на всичко около Китен и на север чак до Приморско. Отделно е заложена създаването на нова вилна зона, северно от река Караагач с площта на сегашен Китен, както и удвояване площта на вътрешните села в община Приморско.

Организацията посочи, че в общината има седем зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, както и редица резервати, защитени местности и природни забележителности.

От екоминистерството твърдят, че при проведената екооценка на устройствения план и оценката ме за съвместимост с режимите на защитените територии било установено, че предвижданията в плана няма да нарушат статута на опазваните зони.

В защитените територии се допуска предвиждане на нови устройствени зони и разширението на съществуващи, където е оценено, че това няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху тях, допълват от ековедомството. То посочва като гаранция за това предложените в решението мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от изменението на общия устройствен план на община Приморско. Включени са и мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането му, отбелязва МОСВ.

Ведомството уверява, че всички изисквания на днешното решение ще бъдат задължителни за изпълнение.

Споделяне
Още от Бизнес