МОСВ одобри плана на Приморско и увери, че в защитените зони няма да се строи

МОСВ одобри плана на Приморско и увери, че в защитените зони няма да се строи

В защитените територии край община Приморско няма да се допускат строежи, заявиха от Министерството на околната среда и водите в понеделник след заседание на Висшия експертен екологичен съвет към ведомството, на което бе одобрен новият общ устройствен план на община Приморско.

В петък от екокоалицията "За да остане природа в България“ предупредиха, че новият план предвижда 2.5 пъти повече застрояване на региона. Природозащитниците алармираха, че се предвиждат огромна рекреационна зона и курорт на дюните на Аркутино, северно от река Ропотамо. Планира се и застрояване на няколко квадратни километра гори, югозападно от Маслен нос и доста навътре в брега, плътно застрояване около Защитена местност "Стамополу" от север, запад и юг, както и - плътно застрояване на всичко около Китен и на север чак до Приморско. Отделно е заложена създаването на нова вилна зона, северно от река Караагач с площта на сегашен Китен, както и удвояване площта на вътрешните села в община Приморско.

Организацията посочи, че в общината има седем зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, както и редица резервати, защитени местности и природни забележителности.

От екоминистерството твърдят, че при проведената екооценка на устройствения план и оценката ме за съвместимост с режимите на защитените територии било установено, че предвижданията в плана няма да нарушат статута на опазваните зони.

В защитените територии се допуска предвиждане на нови устройствени зони и разширението на съществуващи, където е оценено, че това няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху тях, допълват от ековедомството. То посочва като гаранция за това предложените в решението мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от изменението на общия устройствен план на община Приморско. Включени са и мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането му, отбелязва МОСВ.

Ведомството уверява, че всички изисквания на днешното решение ще бъдат задължителни за изпълнение.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?