МОСВ организира кръгла маса за НАТУРА 2000

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: