Отново тихомълком

МОСВ отказва да обяви Иракли за защитена територия

От екоминистерството намират подобен акт за "нецелесъобразен" и "безсмислен"

МОСВ отказва да обяви Иракли за защитена територия

Местността "Иракли-Емона" няма да бъде защитена територия, тъй като това е "нецелесъобразно" и "безсмислено". Такова становище изпратиха в редакцията на Mediapool експертите от Министерството на околната среда и водите във вторник. Аргументът им е, че плажът на Иракли попада в друг вид защита – зонирана. Разликата между двете обаче е, че в защитената територия строителството по закон е абсолютно забранено, а в защитена зона, то може да се разреши, както се случва към момента.

От екоминистерството трябваше да отговорят на въпрос защо след като през 2006 година е стартирала процедура за обявяване на "Иракли" за защитена територия, до ден днешен тя не е приключила.

 

Аргументацията на подопечните на Нона Караджова чиновници е, че "процедурата за обявяване на защитена местност "Емине–Иракли” е стартирала преди обособяването на мрежата от НАТУРА 2000 в България и към тогавашния момент не е било възможно и прилагането на механизмите за защита на защитените зони, определени със Закона за биологичното разнообразие".

 

"Считаме, че не е целесъобразно да бъде обявена защитена местност, която да има аналогичен режим за опазване като на защитените зони по Натура 2000", твърдят още в официалния си отговор от екоминистерството, пропускайки момента, че ако територията бе защитена по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), то строеж "на комплекс от еднофамилни къщички" би бил невъзможен.

 

"Предвид обстоятелството, че проекто-защитена местност "Емине–Иракли” попада на територията на две защитени зони, а именно защитената зона "Емине–Иракли” по Директивата за природните местообитения и "Емине” по Директивата за птиците, считаме, че същите гарантират в достатъчна степен опазването на природните местообитания и местообитания на видове на разглежданата територия, което обезсмисля обявяването на защитената местност и последващо процедиране по реда на Закона за защитените територии", твърдят още от екоминистерството.

 

Разликата е, че евентуална забрана по ЗЗТ, каквато вече веднъж е налагал бившият екоминистър Джевдет Чакъров през 2006 г., би обхванала абсолютно цялата територия, позната като "Иракли–Емине" и не би допуснала строителство в отделни зони.

 

Според официалните обяснения на министър Караджова в понеделник и строителя "Емона 2000" ЕООД, парцелът, върху който се строи, не е включен в забранените за строителство зони. Те са определени със заповед на екоминистъра от 2009 г. по Закона за биологичното разнообразие, уточни в понеделник пред Mediapool шефът на дирекция "НАТУРА 2000" в МОСВ Николай Недялков.

 

С тези си думи както министърът, така и Недялков противоречат на официално изпратеното писмо от екоминистерството, че забрана по ЗЗТ е безсмислена, тъй като местността така или иначе е достатъчно подсигурена.

 

Важно е да се отбележи, че през 2006 година, когато стартира процедурата по ЗЗТ и Джевдет Чакъров налага забрана за каквито и да било дейности на тази територия, за да не бъде тя увредена, настоящата фирма инвеститор "Емона 2000" обжалва решението пред ВАС.

 

На 20 март 2007 г. 3-членен състав на ВАС отхвърля на първа инстанция жалбата на управителя на "Емона 2000" ЕООД Добрин Иванов, срещу забраната на всякакъв тип строителство в местността. Мотивите на съдиите изцяло съвпадат с основанията, които са посочени и в заповедта на министъра.

 

"Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Закона за защитените територии, когато съществува опасност от унищожаване или увреждане на територии, предложени за обявяване за защитени, министърът на околната среда и водите може със заповед да забрани или ограничи ползването и строителството в тях за срок до две години, с изключение на обектите, предоставени за отбраната и въоръжените сили", аргументират се върховните съдии Марина Михайлова, Таня Радкова и Виолета Главинова.

 

Към този момент обаче екоминистърът Нона Караджова, без да е прекратила процедурата, се оказва, че я намира за безсмислена. Седем години след старта ѝ от МОСВ дори не намират за необходимо да известят организациите, по чиято инициатива е стартирана процедурата - Българска Фондация Биоразнообразие, СНЦ "Зелени Балкани” и Сдружение за дива природа "Балкани”.

 

По думите на експерта Тома Белев от "Зелени балкани" МОСВ не е изпратило уведомление до тях, че процедурата е прекратена.

 

Така на практика екоминистерството признава в официалното си писмо, че местността "Емине – Иракли" има нужда от защита. От МОСВ дори твърдят, че са осигурили такава, защото местността била защитена на две части на основание на две директиви. В същото време обаче ведомството избира да приложи тази законна форма, която позволява застрояването на част от местността, но не прекратява процедурата за обявяване на защита на цялата местност. Разнопосочните действия поставят под въпрос целите на  МОСВ.

Споделяне

Прикачени файлове

Още по темата

Още от България