МОСВ покани 13 общини за еврофинансиране на депа за смет

МОСВ покани 13 общини за еврофинансиране на депа за смет
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) покани тринадесет общини да представят проекти за изграждане на системи за управление на отпадъците на техните територии с финансиране от Оперативна програма “Околна среда“ (ОПОС), съобщиха от ековедомството. Общата им индикативнас тойност трябва да е 220 млн. лв.

Общините Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол ще имат време до 31 август 2011 г. да разработят и представят проектите си.

Основните дейности, в които ще може да се инвестира със средства по ОПОС, са изграждане на първи клетки от депата, претоварни станции за отпадъците, съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране на боклука, а също така и осигуряване на техническата инфраструктура към тези обекти.

Проектните предложения обаче не включват дейности за събиране и извозване на битовите отпадъци или закриване на съществуващи депа, уточниха от МОСВ..

Към момента по приоритетната ос “Отпадъци” на ОПОС има сключен договор с община Ботевград за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, а четири проекта са в процес на оценка - Бургас, Видин и Перник, а проектното предложение на Столичната община е за становище в Европейската комисия, припомниха от министерството.

Очакваните проекти от тринадесетте общини са приоритетни в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г., според която страната ни трябва да изгради общо 57 системи от съоръжения за обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. Двадесет и три от тях ще се финансират от Оперативна програма “Околна среда”.

Преди ден министърът на околната среда и водите Нона Караджова обяви, че към момента по ОПОС са сключени договори за безвъзмездна помощ в размер на 27 % от средствата по програмата, които са 3.5 млрд. лв. до 2023 г.

Плащанията по сключените договори са в размер на 212 млн. лв., или 6 % от ресурса на програмата. От тези средства 170 млн. лв. са изплатени на общините от есента на миналата година досега . Очаква се до края на годината да бъдат разплатени още около 40 млн. лв. и през следващата година да бъдат разплатени още около 500 млн. лв.

В зависимост и от активността на общините МОСВ смята, че е възможно догодина да се сключат договори за още около 600 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?