МОСВ се развихри: Санкционира "Стомана" заради 650 куб. м от яз."Студена"

Запечатани са 25 незаконни отклонения от яз."Дяково" край Дупница

МОСВ се развихри: Санкционира "Стомана" заради 650 куб. м от яз."Студена"

Нарушения при ползването на водите от три от комплексните и значими язовири - "Студена", "Дяково" и "Пчелина" са установили проверки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" (БДЗБР) през последния месец. Това съобщи Министерството на околната среда и водите преди министърът на екологията Емил Димитров да отчете свършеното по отношение опазването на водите пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда.

За язовир "Студена" е установено ползване на 650 куб. метра вода от "Стомана Индъстри" и 74 куб. метра вода от "Топлофикация-Перник". Това е станало, въпреки че в графика за януари на ВиК-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване в размер на 804 хил. куб. метра. За констатираните нарушения на двете предприятия ще бъдат наложени санкции, посочват от МОСВ, без да уточнят какви.

От "Стомана Индъстри" обявиха в прессъобщение, че не са ползвали незаконно вода от язовира, а през януари са потребили 90 хил. куб. м от алтернативни източници. От завода уточняват, че обявеното потребение от 650 куб. м е 0.7 насто от необходимите им количества промишлена вода за януари. Уверенията се, че се спазва стриктно наложеното им ограничение за водоползване, което се следи от ВиК Перник. "Действията на предприятието по никакъв начин не нарушават наложената забрана и не ощетяват гражданите на Перник", посочва се в прессъобщението.

От компанията коментираха пред Mediapool, че става въпрос за спрян кран на водопровода, който е бил затворен през ноември. При проверката на Басейнова дирекция през декември не е имало проблем, но при инспекция преди два дни е установено, че кранът сълзи и за три месеца са изкапали 650 куб. метра вода. За сравнение едно 4-членно домакинство харчи месечно между 20 и 30 кубика вода.

От МОСВ посочват още, че не са констатирани надвишения на лимита на разрешеното водовземане от язовир "Студена" за питейно-битово водоснабдяване през януари.

Междувременно водите на язовир "Студена" продължават да се покачват, но все още нивото е далеч от необходимото за сваляне на водния режим. По данни на ВиК-Перник на 13 февруари водният обем на язовира е 3.602 милиона куб. м при капацитет от 25.519 милиона кубични метра. Отчетени са приток от 557л/сек. и разход от 254 л/сек.

За язовир "Дяково", който се намира на около 15 км от Дупница, е констатирано превишение на ползваните водни обеми през месец януари от "ТЕЦ Бобов дол", за което е съставен и връчен акт за административно нарушение, съобщава още МОСВ.

Освен това е установено, че на 3 декември 2019 г. дружеството "Аква Пауър Груп" е ползвало водни обеми за производство на електроенергия чрез ВЕЦ "Дяково", въпреки ограничението да не работи в енергиен режим, за което ще бъде санкциониран. За ползване на водни обеми от фирма "Делектра", през месец януари 2020 г., чрез ВЕЦ "Мало село" също ще бъде съставен акт, се казва в съобщението на МОСВ.

За обезпечаване на водния обем на язовир "Дяково" Басейнова дирекция е проверила фирмите "Ай Ви Пи Комършъл", "Балканфарма-Дупница" и "Хидрострой-Рилци", както и промишлената зона на Дупница "Пиперево". Пломбирани са кранове за преустановяване на техническата възможност за ползване на води за промишлени цели.

На "Ай Ви Пи Комършъл" е дадено предписание за монтиране на второ измервателно устройство. На ВЕЦ "Джерман" е пломбирана савачна врата (съоръжение за пропускане на водата), за да се гарантира, че цялото водно количество се подава към яз."Дяково".

Установено е било още, че "Автомагистрали Хемус" са ползвали водни обеми от язовир "Дяково" без необходимото за това основание по Закона за водите, за което на дружеството ще бъде съставен акт, посочват от МОСВ.

При съвместни проверки на Басейнова дирекция "Западнобеломорски регион" и държавното дружество "Напоителни системи" са установени 29 нерегламентирани отклонения. Чрез тях се е ползвала вода от главния тръбопровод, отвеждащ води до язовир. "Дяково".

От тях 25 вече са запечатани, до края на седмицата предстои затварянето и на останалите четири, съобщиха от "Напоителни системи". Две от отклоненията са в село Червен брег, две - в село Блатино, едно - в село Самораново. Двадесет са установените и запечатани отклонения в село Яхинов . Установените отклонения са към частни къщи, ветеринарна клиника, тенис-кортове, пунктове за вторични суровини, автокъщи в промишлената зона на Дупница - "Пиперево" и "Хидрострой Рилци", където водоподаването на води за промишлени нужди е преустановено.

На 3 февруари е извършена проверка на МВЕЦ "Яхиново", собственост на ВЕЦ "Яхиново". Преустановена е техническата възможност за постъпване на води от язовир "Дяково". Това е станало чрез пломбиране на автоматична клапа преди турбините на малкия ВЕЦ, съобщи "Напоителни системи". В него е посочено още, че след подаден сигнал на 5 февруари за нерегламентирано ползване на вода на 5 февруари е извършена повторна проверка на пломбираната клапа. Тя е установила, че с нея всичко е наред.

Служители на "Напоителни системи" ЕАД и Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - Благоевград извършват непрекъснати ежедневни проверки на довеждащите и отвеждащи съоръжения на язовир "Дяково", твърдят от "Напоителни системи", които отговарят за водоема.

Язовир "Дяково" се намира на около 15 км от Дупница. Основното му предназначение е за напояване. Залятата му площ е от 2000 декара. От язовира преди около месец беше спряно подаването на вода за промишлени нужди, заради ниското му ниво - запълнен е по-малко от една трета от водния му обем. По тази причина се подава вода само за питейно-битово водоснабдяване към ВиК операторите в Дупница и Кюстендил, съгласно месечен график на Министерство на околната среда и водите. От язовир "Дяково" с вода се снабдява част от населението в Дупница, както и това в община Бобов дол. Към момента няма режим на водата в двата града.

На язовир "Пчелина" край Перник, който е за промишлени нужди, е извършена проверка на МВЕЦ "Пчелина". По време на проверката съоръжението не е работило. Справка от "ЧЕЗ Разпределение България" обаче установява, че малкият ВЕЦ е работил на 5 октомври 2019 г. и по тази причина басейновата дирекция ще наложи санкция, се казва в съобщението на МОСВ. Не става ясно защо ще бъде наказано дружеството, при положение, че рестрикциите за ползване на язовир "Студена", който е свързан с "Пчелина" и се твърди, че е източван през този водоем, бяха въведени в средата на ноември.

Споделяне

Още по темата

Още от България