Може да се забавят плащанията за млечните квоти

На 29 януари изтича срокът, в който всички производители със закупени млечни квоти трябва да преведат дължимите суми в Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) - Разплащателната агенция, съобщиха във вторник от Министерството на земеделието и храните.

Още в края на миналата година фондът е уведомил одобрените за закупуване на квоти 131 производители, че има едномесечен срок да се издължат на ДФЗ. Само 99 от тях обаче са си платили и това води до забавяне на изплащането на сумите на производителите на мляко, чийто заявления за продажба на млечни квоти са одобрени.

В случай, че по някоя от одобрените заявки за закупуване не се извърши превод на дължимата сума, свободните количества ще бъдат публикувани на интернет страницата на фонда, с определен минимален срок за подаване на заявление за закупуване. Ако останат без купувачи, те остават притежание на продавача си, но 5 на сто от количествата няма да му се възстановят, а ще останат в Националния млечен резерв.

От агроведомството напомнят, че на всички одобрени за продажба на квота производители ще бъде извършена проверка на място, веднага след извършване на превода на сумите и след издаване на удостоверенията за продадените количества.

Съгласно националното законодателство, в България се прилага покупко – продажбата на квоти на фиксирани цени, които се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. За квотната 2009 - 2010 утвърдената цена е 0.10 лв. за килограм краве мляко с масленост 3.8 %.

Споделяне

Още от Бизнес