МРРБ било управлявано безобразно, но няма данни за престъпления

МРРБ било управлявано безобразно, но няма данни за престъпления

Одит на Сметната палата установи множество нарушения и лоши практики в дейността на регионалното министерство, но не откри данни за престъпление, които заслужават да се даде ход на наказателно производство. Това съобщи председателят на палатата Валери Димитров, който в понеделник връчи документа на регионалния министър Росен Плевнелиев. Проверката обхваща периода 1 януари 2008 г. - 31 декември 2009 г. До юли месец 2009 г. министерството се управляваше от Асен Гагаузов, министър от кабинета на Сергей Станишев.

Въпреки този извод на палатата, прокуратурата е сигнализирана за 57 случая, описани в доклада, уточни министър Плевнелиев. Един от тях е за т.нар. Водно огледало в Кърджали.

Извършвани са тотални безобразия в МРРБ, коментира министъра. "Взели сме конкретни мерки – има нови вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки", допълни той.

Докладът е изпратен на парламентарните комисии по местно самоуправление и по бюджет, както и до финансовия министър. Информацията в частта нарушения в режима на обществените поръчки е изпратена до ръководството на Агенцията за обществените поръчки. Периодът на одит обхваща времето, в което министър беше Асен Гагаузов и малка част от периода на управление на ведомството от Росен Плевнелиев.

Проверката е констатирала, че поетите задължения по договори не са отразявани своевременно в счетоводната система. Причината е, че до септември 2009 г. редът и начинът за получаване на информация за сключените договори не е определен. След като новото ръководство на МРРБ осчетоводило всички поети задължения по сключените договори, те нараснали над два пъти от 286 566 700 лева към края на 2008 г. на 595 541 827 лева към края на 2009 г., става ясно от доклада.

Друга констатация е, че до септември 2009 г. възникналите задължения към доставчици също не са отразявани своевременно в счетоводната система. Така задълженията към доставчиците се оказали не 10 980 лв., каквито са данните от края на 2008 г., ами 59 192 710 към края на 2009 г. Просрочените задължения през септември 2009 г. нарастват от нула до 30 628 500 лева.

Чрез многократните промени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството капиталовите разходи за 2008 г. от 31 728 402 лв., приети със закона за бюджета, са увеличени на 188 058 647 лв. след последните промени в бюджета на министерството. Увеличението е 6 пъти.

За 2009 г. ситуацията е аналогична. Капиталовите разходи, приети със закона за бюджета за 2009 г., са 33 499 402 лв., а след последните утвърдени промени – 195 159 375 лв. Завишението отново е 6 пъти спрямо приетите със закона за бюджета за 2009 г.

Няма ефективен контрол и мониторинг на всички етапи от провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки, е друга констатация в одита. Това е причината за неоснователно провеждане на процедури на договаряне без обявление, вместо открити процедури. Освен това са сключвани договори, от които произтичат авторски права и по тях са възлагани поръчки на стойност, която е в пъти по-висока, без да се провежда открита процедура. Сключвани са договори и са поемани финансови задължения, за които не са били осигурени финансови средства, каза Димитров. Сключен е договор, който да узакони предварително възложени и извършени строително-монтажни работи.

Председателят на Сметната палата съобщи, че в министерството е била създадена практика извършени и приети дейности да се фактурират от изпълнителя значително по-късно, в нарушение на определения петдневен срок в Закона за ДДС. Това е установено при 10 от проверените договори. Например строително-монтажни работи при подмяна на водопровода Соколовци-Смолян-Средногорци са извършени през март, а са фактурирани в края на ноември.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?