МРРБ прекрати скандалния договор за устройствен план на Бургас

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) прекрати договора за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Бургас, сключен с фирма "Атика Р5", с което се прекрати двугодишната драма за законността на документа.

През февруари петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за незаконна процедурата по избор на фирма "Атика Р5" за изпълнител на плана. Решението на ВАС обаче не отменя самия договор. Това може да стори само възложителя – МРРБ.

Договорът за изработване проект на ОУП на община Бургас бе сключен на 21 ноември 2007 г. между министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов и арх. Петко Йовчев, като управител на фирма „Атика Р5” ООД.

Изборът на МРРБ беше оспорен от конкурентната компания "Гевренов и Стоев" ООД, тъй като участниците в процедурата били неправилно класирани. От участие е следвало да бъде отстранен класираният на второ място "Национален център за териториално развитие" ЕАД, тъй като едноличен собственик на неговия капитал е възложителят - МРРБ. "Членовете на управителния орган на дружеството са свързани лица с възложителя по смисъла на параграф 1 от Закона за държавния служител", констатира ВАС.

Съдът счете, че министърът на регионалното развитие и благоустройството не е нарушил закона в самото откриване на процедурата по провеждане на конкурса, но класирането на участниците и определянето на победител ("Атика Р5") са опорочени и съответно незаконосъобразни.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?