МРРБ ще финансира проекти за ограничаване на наводненията на границата с Турция

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) набира проекти, чрез които да се осъществи подобряване на системите за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район, съобщиха в четвъртък от ведомството. Ще се финансират проекти в граничната зона между България и Турция. Областните управители на Ямбол, Бургас и Хасково ще определят 17 общини и населените места към тях, които ще имат право да кандидатстват с проекти.

Дейностите, които ще се финансират приоритетно в този район, са свързани със защита на бреговете на реките Марица, Тунджа и техните притоци. Различни хидравлични строежи, които да редуцират или елиминират последиците от наводнения, ще предпазват населението от бъдещите природни бедствия.

Финансирането се осигурява по линия на програма ФАР – Трансгранично сътрудничество. Проектите трябва да са на стойност между 75 хил.евро и 350 хил. евро без ДДС. Ако се надхвърли максималната сума, кандидатстващите ще трябва да докажат с документ, че  могат да осигурят нужната сума от други източници.

Предложените проекти трябва да се извършват върху обекти, разположени върху публична държавна собственост, която се ползва от общината по договор. Основните критерии, по които ще се избират обектите за финансиране, е колко пъти са били наводнени през последните 10 години.

Общата сума, която ще се разпредели по отделните проекти, възлиза на 1,120 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?