МРРБ стартира процедурата за покупка на два медицински хеликоптера за 20 млн. лв.

МРРБ стартира процедурата за покупка на два медицински хеликоптера за 20 млн. лв.

Управляващият орган на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. публикува процедурата за купуване на два медицински хеликоптера на стойност 20 млн. лв., съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на Министерството на здравеопазването по процедурата "Регионална здравна инфраструктура - 2" по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" на европейската програма.

С осигуряването на въздушни линейки ще се подобри достъпът до спешна медицинска помощ в страната.

Те ще се ползват за превоз на пострадали от мястото на инцидента до лечебно заведение, за транспорт между лечебни заведения, транспорт на пациенти при инциденти с масов характер и др.

Медицинските превозни средства за транспорт по въздух ще бъдат използвани при спешни ситуации, при трансплантационни ситуации, както и за реакции по време на бедствия и аварии.

Предвидено е хеликоптерите да бъдат оборудвани със съвременно медицинско оборудване и да бъде осигурена необходимата инфраструктура за експлоатацията им.

Заложените дейности включват и изграждане и ремонт, както и лицензиране на съпътстващата инфраструктура, необходима за функционирането на въздушните превозни средства.

Предвидено е и обучение за експлоатация на пилотен екипаж и медицински екипи.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19 часа на 29 май 2020 г.

Мярката е в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в България. С реализацията на проекта ще бъде постигнато цялостно обновяване на спешната помощ чрез допълване на финансирания със средства от ОП "Региони в растеж" голям проект за ремонт на всичките спешни центрове в страната и доставка на 400 нови линейки.

Пълният пакет документи за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на интернет страниците на оперативната програма и на МРРБ, както и в Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?