МС разшири до абсурд дефиницията за лични данни

Два дни след приемането по принцип на три законопроекта за разсекретяване на досиетата, Министерски съвет одобри проект на промени в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), които превръщат всяка информация, свързана с конкретно лице, в лични данни.

Според приетите промени за лични данни се смята всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързаните с физическата, физиологичната, генетичната, психическата, психологическата, икономическата, културната, социалната или друга идентичност на лицето, предаде правителствена пресслужба.

Промяната на досега действащата дефиниция е именно в добавянето на “или друга идентичност на лицето”.

Според адвокат Александър Кашъмов от Програма “Достъп до информация” (ПДИ) това е изключително притеснителна промяна, която може да затрудни процеса на достъп на гражданите до обществена информация, свързана с публичните личности  и отварянето на досиетата.

“Такава промяна в дефиницията е допустима, само ако в закона се добави изрично, че обществената идентичност не представлява лични данни”, заяви Кашъмов.

През декември 2005 г. парламентът премахна “обществената идентичност” от дефиницията за лични данни.

Кашъмов каза, че и сега администрацията и съдилищата в страната не правят разлика между информация, свързана с личната и публичната идентичност на лицата.

След премахването на обществената и служебната идентичност от дефиницията за личните данни, Върховният административен съд продължи да отсъжда, че информацията за командировките и заплатите на кметовете са лични данни, каза още Кашъмов.

Според правителството основната цел на предлаганите изменения е постигане на пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство в сферата на личните данни.

“Правителството наистина бе критикувано от Брюксел за уреждането на тази сфера от законодателството, но необходимостта от уточнение е повече от наложителна”, коментира още адвокатът от ПДИ.

В проекта на МС се предвижда още Комисията за защита на личните данни да стане първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Целта е тя да стане по-независима.

Вносители на законопроекта са Министерството на финансите и МВР.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?