Мтел и “ГлоБул“ с повече клиенти, но по-ниски приходи през 2012 г.

Първите двама мобилни оператори с най-големи дялове на пазара у нас - “Мобилтел“ и “ГлоБул“, обявиха ръст на клиентите, но спад на приходите и печалбите си през миналата 2012 г. спрямо предходната година, което се дължи на свалянето на цените за свързване между различните мрежи. Двете компании обявиха финансовите си резултати.

От Мтел, която е най-големият мобилен оператор у нас с дял от 46.9 на сто, съобщиха, че потребителите на нейните услуги са се увеличили с 1.3 процента до 5.6 млн. души. Най-значителен ръст има при ползващите мобилен интернет на компанията, които са се удвоили за година и вече стигат 370 700 в края на 2012 г. Броят на клиентите, ползващи фиксиран интернет, се е увеличил с 23,2% до над 150 000 абоната, като общият брой на фиксираните линии за достъп нараства с 21.5%. Броят на абонати на цифрова телевизия отбелязва през 2012 година сериозен ръст от 105%., посочват от компанията.

Конкуренцията и понижаването на цените за вход в конкурентните мрежи (терминиране) от 1 юли 2012 г. са свили с 50 процента приходите на Мтел от мобилни разговори. Така постъпленията на оператора са намалели с 11.1% до 469.1 млн. евро, а печалбата преди облагане е паднала с 20.8% спрямо 2011 г. до 207.4 млн. евро.

През миналата година един клиент на МТел е плащал средно с 17.6 процента по-малко за мобилни услуги, а средният приход от стационарен абонат намалява с близо 22 на сто.

Вторият по големина оператор “ГлоБул“ отчита по-голям ръст на клиентите си, които през четвъртото тримесечие на 2012 г. са се увеличили с близо 6 процента, надминавайки 4.5 млн. души. Нараснали са както подписалите абонаментни договори – 8 на сто, така и ползващи предплатени услуги – с 2.8 на сто. И този телеком отчита двоен ръст на потребителите на мобилен интернет, но не посочва броя им. Увеличили са се и абонатите с фиксирани услуги, които да станали 220 хиляди.

Компанията също отбелязва свиване на общите приходи, което е по-голямо от това на основния ѝ конкурент – 12.9 на сто в края на декември 2012 г. По-съществен е и спадът на печалбата преди данъци и лихви – 27.2 процента.

Средното месечно потребление на потребител на “ГлоБул“ е достигнало 156 минути или с 2.5% повече от четвъртото тримесечие на 2011 г., докато средният приход от абонат е намалял с около 25% до 11.15 лв.

Споделяне

Още от Бизнес