МУ-София финансира публикации на млади учени в реферирани издания

Акад. Лъчезар Трайков

До 3 000 лв. за публикация в реферирано издание ще получи от Медицинския университет-София всеки негов докторант преди защита или асистент в конкурс за главен асистент.

Това решение взе Академичният съвет на институцията, с цел подпомагане на научното развитие на младите специалисти в областта на медицината, фармацията, общественото здраве и здравни грижи.

От докторантите преди защита и асистентите в конкурс за главен асистент се изисква да имат поне една публикация в реферирано издание, което има т.нар. импакт фактор и им носи определени точки.

"За нас е от изключително значение да създадем максимално добри условия за развитието на младите кадри в МУ-София. Тъй като публикациите, необходими за кариерното им израстване, най-често са платени, университетът реши да свали финансовата тежест от раменете на младите учени.", коментира ректорът на МУ- София акад. Лъчезар Трайков.

Помощта е в размер на до 3 000 лв и се отпуска за една публикация на автор. Финансирането става едновременно за всяка една от категориите като заявителят трябва да е първи автор и в статията да е посочен Медицински университет-София като негова месторабота. Списанието, в което ще се публикува статията, трябва да е с импакт фактор по глобалната платформа за цитирания на публикации в областта на науката и изследователската дейност Journal Citation Reports (JCR).

Процедурата за финансирането на докторантите се реализира приоритетно в рамките на собствените бюджети на съответните факултети за съответната бюджетна година, в рамките на самостоятелния бюджет на МУ-София. Рецензирането и одобрението на предложенията за финансиране ще се извършва от специална Комисия за материално стимулиране за публикации в реферирани списания, създадена със заповед на ректора. Ако статията не се публикува или не са спазени някои от горните изисквания, преведените средства се възстановяват от лицето-заявител.

Подробности за процедурата вижте ТУК.

Протокола на заседанието на Академичен съвет с решението вижте ТУК.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?