"Мудис" понижи дългосрочния рейтинг по депозитите на Корпоративна банка

"Мудис" понижи дългосрочния рейтинг по депозитите на Корпоративна банка

Рейтинговата агенция "Мудис" (Moody’s Investors Service) е понижила дългосрочния рейтинг на депозитите в местна и чуждестранна валута на Корпоративна търговска банка (КТБ) от Ba3 на В1, съобщи "Капитал".

Причина за това решение е бързият ръст на кредитирането, ниските капиталови буфери и спадащата рентабилност.

Перспективата остава отрицателна, което означава, че при следващо преразглеждане е по-вероятно оценката да падне още.

В1 е четири стъпки под инвестиционен клас, като с този рейтинг КТБ става с втората най-ниска оценка сред българските банки след ОББ. Нейният рейтинг пострада заради проблемите на банката майка - Националната банка на Гърция.

Рейтингът за финансова сила на банката се запазва на Е+, въпреки че единият от компонентите му се понижава от b1 на b2. Този показател измерва вътрешната стабилност на банките и вероятността от нужда от външна подкрепа. Най-ниската оценка е Е, като според Moody's тя съответства на "скромна финансова сила с висока вероятност за периодична външна подкрепа и евентуална нужда от външна помощ".

Moody's мотивира решението си с данни за бързата кредитна експанзия на банката, при която за първите шест месеца на годината кредитният ѝ портфейл расте с 16% при спад от 0.3 за цялата банкова система. В периода 2010-2012 г. пък по този показатели има ръст от 39% при 3 процента за цялата система.

Според рейтинговата агенция това завишава опасността от влошаване качеството на отпуснатите кредити, въпреки че официално декларираните от Корпоративна банка лоши кредити са 1.8% далеч под общото за системата ниво от близо 17%.

От "Мудис" се опасяват от ниските капиталови буфери на фона на силната концентрация на кредитния портфейл. КТБ има големи експозиции към малко на брой компании, което поражда риск при проблеми при някои от тях, се посочва в съобщението на агенцията.

Третият фактор е спадащата рентабилност заради опита на КТБ да се финансира активно от пазара на дребно. Същевременно като плюс се посочва високите коефициенти за ликвидност - 28.5% към края на юни при изискване от страна на БНБ този показател да е над 25%.

Реакцията на Корпоративна банка е със съобщение до инвеститорите на Българската фондова борса, където се търгуват нейни акции. В него от банката посочват, че капиталовата ѝ адекватност е в рамките на законовите изисквания, които за българската банкова система са с 50% по-високи от тези във всички останали европейски страни.

Според КТБ тя не е принудена да поддържа допълнителни капиталови буфери заради изключително доброто качество на кредитния ѝ портфейл. "Констатациите на агенцията относно доходността на банката се базират предимно на свиването на нетния лихвен марж, което е в резултат от реализирането на стратегията на банката за диверсификация на депозитната база. Към 30.06.2013 г. банката регистрира 10-процентно увеличение на печалбата си спрямо първо полугодие на предходната година, и е в челната тройка по печалба в системата", се казва още в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес