"Мудис" понижи рейтинга на ПИБ

Причината е високият дял на лошите кредити, обяви агенцията

Снимка: Архив

Международната рейтингова агенция "Мудис" (Moody’s) е понижила във вторник дългосрочния депозитен рейтинг на Първа инвестиционна банка от B1 на B2, като запазва стабилната перспектива, става ясно от съобщение на агенцията от 4 юни.

С една степен се понижават и оценките на рейтинговата агенция за вътрешната стабилност и сила на банката (т. нар. baseline credit assessment - BCA), която не включва възможността и вероятността за външна подкрепа от акционерите или държавата.

"Днешното понижение на рейтинга отразява виждането на "Мудис", че високият дял на проблемните кредити на банката и значителните придобити от обезпеченията активи (основно имоти) продължават да представляват риск за капиталовата база на банката и този риск съответства по-точно на BCA оценка b3. Преди оценката на агенцията за ПИБ включваше очакване тези необслужвани активи досега да са сведени до чувствително по-ниско ниво", коментира агенцията.

Преди два дни другата голяма рейтингова агенция - "Фич" (Fitch), остави без промяна оценката си за банката - B със стабилна перспектива. Двата рейтинга са практически на равностойно ниво по скалите на "Мудис" и "Фич", коментира в. "Капитал".

По данни на "Мудис" кредитите на ПИБ с просрочие над 90 дни са намалели от 17.5% през 2017 г. на 13% в края на 2018 г. благодарение на различни действия като отписвания, продажби, преструктуриране и т. н. Заради преминаването към новите международни счетоводни стандарти (Международния стандарт за финансово отчитане 9) обаче се отчита известен ръст на проблемните кредити – от 21.7% в края на 2017 г. на 21.9% година по-късно.

"Мудис" счита, че рисковете за капитала на банката, произтичащи от непровизираните заеми и сериозното портфолио от имоти, остават високи и отговарят на по-ниския рейтинг.

По оценка на агенцията управленските практики в ПИБ все още са по-слаби в сравнение с глобалните стандарти за добра практика. "В допълнение, концентрацията на собствеността на банката в ръцете на две физически лица (Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, които държат по 42.4% от капитала на банката, б. р.) повишават рисковете", коментира агенцията.

Отчетеният базов капитал от първи ред (CET1) от ПИБ към края на 2018 г. е 13.3%, а общата капиталова адекватност - 16.1%, което надвишава изискванията на БНБ. Освен това тези данни не включват печалбата за миналата година, която се очаква да се капитализира и така по сметки на "Мудис" двете съотношения биха се покачили съответно до 15.8% и 18.6%.

"Мудис" оценява като "умерена" вероятността ПИБ да получи финансова подкрепа от правителството при евентуална необходимост от ресурс, което в случая се отразява положително на рейтинга.

"Това дава бонус от една стъпка нагоре в рейтинга, който без нея би бил B3 - най-ниското ниво над C-рейтингите, които вече отразяват много високо ниво на кредитен риск. Сегашната оценка на ПИБ B2 е пет нива под считаните за инвестиционен клас рейтинги и седем нива под дългосрочния рейтинг, присъден от "Мудис" на България", коментира "Капитал".

Като фактор за ново понижаване на рейтинга "Мудис" посочва евентуални негативни резултати от продължаващата в момента проверка на активите на банката заради усилията на България да се присъедини към Банковия съюз. До такава стъпка може да се стигне, ако се окаже, че банката би имала нужда да набира капитал, за да покрие понижена оценка на активите.

До покачване на рейтинга би довело съществено подобряване на финансовия фундамент и най-вече значително понижаване на риска чрез свиване на лошите кредити и недвижимите имоти в баланса.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес